Nastartujte svou kariéru v české justici jako Talent roku Právníka roku 2023

Jste mladá právnička či mladý právník do třiatřiceti let v jakékoliv právnické profesi a baví Vás psát, ať již se jedná o texty odborné, či literární?

Jste mladá právnička či mladý právník do třiatřiceti let v jakékoliv právnické profesi a baví Vás psát, ať již se jedná o texty odborné, či literární? Tak právě pro Vás je určena kategorie Talent roku prestižní justiční soutěže Právník roku, jejíž již 18. ročník vyhlásily Česká advokátní komora a mediální a vzdělávací skupina EPRAVO.CZ.

 

Co musíte udělat, pokud se rozhodnete soutěže účastnit?

Stačí jediné: zaslat nejpozději do 29. února 2024 autentickou odbornou či literární práci s justiční tematikou na adresy:

Práci odevzdávejte s prohlášením, že je originální a určená pouze do soutěže o Talent roku, a v úpravě, v níž se standardně odevzdávají odborné práce; lze ji odevzdat v pdf či wordovém dokumentu. Dále uveďte své profesní působení, datum narození, e-mail a telefon. Doručení práce vám potvrdíme.

Účastníkem kategorie Talent roku může být pouze právník, jež v daném roce, za který je kategorie vyhlašována, završí maximálně 33. rok svého věku.

 

Co na vás čeká, pokud vás odborná porota vybere mezi tři nejlepší?

  • Účast na galavečeru Právníka roku 2023, který se bude konat v pátek 17. května 2024 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.
  • Vystoupení na pódiu, kde ceny pro kategorii Talent roku obvykle předává úřadující ministr spravedlnosti.
  • Vítěz si z pódia kromě skleněné plastiky sv. Yva odnese i šek na 100 tisíc korun, autor či autorka, který/která získá 2. místo, odejde s šekem na 50 tisíc korun a ten či ta, jehož/jejíž práce se umístila na 3. místě, obdrží šek na 20 tisíc korun.
  • Na autory tří nejlepších prací budou čekat i poukazy na roční licenci aplikace ASPI nebo Praetor od společnosti Wolters Kluwer.
  • Všechny tři oceněné práce budou v souladu se statutem soutěže zveřejněny v Bulletinu advokacie a v Advokátním deníku.

 Neumístěné práce z této kategorie pak mohou jejich autoři pochopitelně dále publikovat.

 

Víte, že…

…mezi těmi, kteří si odnesli některé  ocenění právě v kategorii Talent roku soutěže Právník roku, jsou např. vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová (Právník roku 2006), advokátka a docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D., a exprezident Unie státních zástupců JUDr. Mgr. Jan Lata, Ph.D. (Právník roku 2009), soudce Nejvyššího soudu JUDr. Pavel Tůma, Ph.D., LL.M. (Právník roku 2011), advokátka, expertka v oblasti ochrany osobnosti a mediálního práva JUDr. Eva Ondřejová, LL.M., Ph.D. (Právník roku 2013), soudní exekutor JUDr. Ing. Martin Štika, Ph.D. (Právník roku 2017), či advokát a tajemník Katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze JUDr. Jiří Mulák, Ph.D. (Právník roku 2018)?

 

Nastartujte svou kariéru účastí v této soutěži i Vy!

 

Redakce BA
Ilustrační foto: archiv ČAK

Go to TOP