Tip pro koncipienty! Přihlaste se na intenzivní kurzy o právu EU v Trevíru

Akademie evropského práva (ERA) a Česká advokátní komora zvou koncipientky a koncipienty k účasti na YOUNG EUROPEAN LAWYERS ACADEMY

Akademie evropského práva (ERA) a Česká advokátní komora zvou koncipientky a koncipienty k účasti na YOUNG EUROPEAN LAWYERS ACADEMY. Ve spolupráci s devíti partnerskými advokátními komorami a vzdělávacími advokátními institucemi připravila ERA i na letošní rok 10denní intenzivní vzdělávací kurz pro advokátní koncipienty zaměřený na osvojení si práva EU.

 

V rámci dvouletého projektu financovaného Evropskou komisí se v roce 2024 uskuteční dva kurzy:

Termín letního kurzu: 3. 12. června 2024

Termín zimního kurzu: 14. 23. října 2024

Každého kurzu se mohou za ČAK zúčastnit 23 advokátní koncipienti.

 

Kurzy (mají totožný obsah jako kurzy organizované v loňském roce) budou zaměřené na praxi a budou využívat různých vzdělávacích forem. Věnovat se budou základům práva EU a řízení před SD EU, ochraně základních práv v Evropě, ochraně osobních údajů a ochraně soukromí, problematice právního státu a advokacie v Evropě (etika, mlčenlivost, volný pohyb advokátů, budoucnost advokacie v Evropě). Kurz bude probíhat v sídle ERA v městě Trevír v Německu. V rámci kurzu účastníci rovněž absolvují návštěvu Soudního dvora EU v Lucemburku a Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Účast je financována Evropskou komisí a Českou advokátní komorou. Ubytování během celého programu hradí ERA, včetně polopenze. Účastníci obdrží příspěvek na cestovní náklady ve výši 330 EUR, cestu si ale zařizují sami.

 

Pro představu Vám nabízíme program loňského podzimního kurzu – ZDE.

Více informací o projektu ERA Young European Lawyers Academy naleznete ZDEZDE.

 

 

V případě zájmu kontaktujte Odbor mezinárodních vztahů (slovackova@cak.cz).

Pro výběr účastníků bude rozhodující pořadí doručených e-mailových přihlášek.

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Ilustrační foto: ERA

Go to TOP