Notářská komora ČR: Manželskou smlouvu loni podepsalo 9 809 párů

Manželskou nebo předmanželskou smlouvu podepsalo v roce 2023 celkem 9 809 párů, téměř o sto více než předloni. V poměru k počtu sňatků loni smlouvu uzavřel zhruba každý pátý pár. Smlouvu o majetkových vztazích manželů, kterou lze sepsat jen u notáře, si od roku 2016 každoročně pořizuje zhruba 10 000 párů. Nejvyšší počet byl zaznamenán v roce 2019, kdy ji podepsalo 10 891 párů. Informovala o tom Notářská komora ČR, která statistiku úprav majetkového režimu manželů vede.

 

Počet smluv upravujících manželský majetkový režim zahrnuje jak předmanželské smlouvy, které si lidé sjednávají před uzavřením manželství, tak manželské smlouvy podepsané už sezdaným párem. Mezi zájemci jsou zastoupeni také rozvedení lidé, kteří vstupují do druhého či dalšího manželství a smlouvu s novým partnerem většinou podepisují na základě špatné zkušenosti s dělením majetku po předešlém vztahu bez smlouvy.

Výjimkou nejsou ani ti, kdo chtějí prostřednictvím úpravy manželského majetkového režimu zajistit majetek pro své děti z minulého vztahu nebo se chystají podnikat a nechtějí riskovat ztrátu majetku celé své rodiny.

„Vzhledem k počtu sňatků, kterých bylo loni zhruba 50 000, se dá říci, že si smlouvu pořídil každý pátý pár. Předmanželská a manželská smlouva chrání před odpovědností za partnerovy dluhy, a to ať už o nich manželé již vědí, nebo mají teprve vzniknout. Smlouvou si také určí, zda budou po svatbě nabývat majetek dohromady, nebo ze společného jmění něco vyloučí. Ať už peníze, nebo hmotný majetek,“ uvedl prezident Notářské komory ČR Mgr. Radim Neubauer.

Zhruba pětina párů uzavřela předmanželskou smlouvu také v předchozích letech, vyplývá z podílu smluv na množství sňatků, které zveřejňuje Český statistický úřad (ČSÚ). Podíl se v posledních deseti letech pohybuje od necelých 17 procent v roce 2014 po víc než 23 procent v roce 2020. Předloni předmanželskou smlouvu uzavřelo zhruba 18 procent ze sezdaných párů. Loňská čísla o počtu sňatků ČSÚ zatím nezveřejnil.

Nejčastější případy, před kterými smlouva chrání, jsou neuhrazené staré dluhy, například neuhrazená pokuta za jízdu načerno, a následné zabavení majetku i nedlužícímu z manželů. Smlouva upravující majetkový režim manželů jasně stanovuje, komu v případě rozvodu či smrti konkrétní majetek připadne. Je tedy nadřazena režimu společného jmění manželů, který by jinak uzavřením sňatku ze zákona vznikl.

Nejvíce smluv páry loni podepsaly v červnu, 1 113, a v srpnu, kdy jich bylo 1 013. Nejméně smluv bylo podepsáno v prosinci, kdy jich páry uzavřely 603, a v lednu – 613. Mezi regiony byl největší počet smluv podepsán v Brně, a to 2 008. Nejméně to bylo v Českých Budějovicích s 579 smlouvami. Pro Prahu sepsali notáři 1 591 smluv, ve Středočeském kraji pak 1423.

 

Česká legislativa umožňuje manželům a nastávajícím manželům upravit své majetkové poměry jinak, než jak stanovuje zákonný manželský majetkový režim. Ten se uzavřením smlouvy mění na režim smluvený a smlouva řeší majetkové poměry pro případ rozvodu či úmrtí jednoho z manželů. Obě strany si v manželské smlouvě zpravidla upravují svá práva a povinnosti týkající se budoucího společného jmění.

V případě podepsání smlouvy před uzavřením manželství je nutné po svatbě předložit příslušnému notáři oddací list. Nic jiného než majetek a majetkové vztahy předmětem takové smlouvy být nemůže, není tedy možné smluvně po partnerovi požadovat například vykonávání domácích prací.

 

 

Zdroj: Notářská komora ČR a ČSÚ
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP