MSp a ČAK budou prosazovat opatření k zamezení zpronevěry úschov

Advokátní úschova musí být zárukou, shodují se ČAK a Ministerstvo spravedlnosti, které budou společně prosazovat opatření, jež zamezí zpronevěře

Advokátní úschova musí být zárukou, shodují se ČAK a Ministerstvo spravedlnosti, které budou společně prosazovat opatření, jež zamezí zpronevěře úschov. Náměstek ministra Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D., přijal 23. ledna 2024 senátorku JUDr. Hanu Marvanovou a poškozené v kauze vyšetřované zpronevěry advokátní úschovy JUDr. Hany Sukové.

 

Advokátní úschova musí být zárukou s jasně definovanou systémovou ochranou. Paní senátorce a poškozeným jsem představil pracovní návrhy možného řešení připravené ministerstvem v součinnosti s Českou advokátní komorou. Ty budeme prosazovat ve formě pozměňovacího návrhu u novely zákona o advokacii. Návrhy budu ještě projednávat s koaličními partnery, ČAK a dalšími experty, ale věřím, že systémově ochrání před podobnými případy,“ řekl Antonín Stanislav.

V souvislosti s advokátními úschovami je možné zvážit případné legislativní změny, jak uvedl náměstek Antonín Stanislav:

  • Zakotvení povinnosti banky vyplatit peníze z úschovy jen na číslo účtu uvedené ve smlouvě o úschově.
  • Zřízení garančního fondu, z nějž by byly uspokojovány nároky na odškodnění v případě zpronevěr advokátních úschov. Mohlo by se jednat o obdobu garančního fondu, tak jak jej známe u cestovních kanceláří.
  • Zakotvení nových pravomocí České advokátní komory ke kontrole advokátních úschov (např. přímý přístup k informacím o zvláštním účtu u banky).

 

Redakce AD, Ministerstvo spravedlnosti
Foto: canva.com

Go to TOP