V roce 2023 zrušil Ústavní soud pouze 48 rozhodnutí Nejvyššího soudu

Podle evidence Nejvyššího soudu bylo v průběhu roku 2023 Ústavním soudem rozhodnuto o 1319 ústavních stížnostech napadajících rozhodnutí dovolacího soudu. V porovnání se statistickými daty roku 2022, kdy byla rozhodnutí Nejvyššího soudu přezkoumána v 1330 věcech, tak Ústavní soud vydal v roce 2023 ve vztahu k Nejvyššímu soudu o 11 rozhodnutí méně. Ústavním stížnostem vyhověl pouze ve 3,6 %. Nejvíce stížností Ústavní soud odmítl pro jejich zjevnou neopodstatněnost (76 %).

 

Jedná se o velmi příznivý a setrvalý trend stále se snižujícího počtu rozhodnutí, která Ústavní soud po napadení ústavní stížností Nejvyššímu soudu ruší,“ doplnil předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.

Ve věcech Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu bylo ve sledovaném období Ústavním soudem rozhodnuto v 976 případech (74 % všech ústavních stížností proti rozhodnutím Nejvyššího soudu). O rozhodnutích Trestního kolegia Nejvyššího soudu bylo rozhodováno 341krát, což představuje 26 % celkového počtu.

Proti rozhodnutím Trestního kolegia NS je ve sledovaném období evidováno o 56 rozhodnutí Ústavního soudu méně v porovnání se stejným obdobím v roce 2022. U Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu se počet rozhodnutí Ústavního soudu zvýšil, a to o 49 rozhodnutí.

Ústavním stížnostem, napadajícím rozhodnutí senátů Trestního kolegia Nejvyššího soudu, bylo Ústavním soudem vyhověno 10x, tzn. u 2,8 % řízení, ve věcech civilního kolegia vyhověl Ústavní soud ústavním stížnostem ve 3,4 % řízení, a to konkrétně 38x.

 

Zdroj: Nejvyšší soud
Ilustrační foto: redakce AD

Go to TOP