Vnímání sexuálního násilí se mění, vzrůstá ochota obětí ozvat se

Společenské vnímání sexuálního násilí se mění, vzrůstá ochota obětí nahlásit to, co se jim stalo. Ke změně podle odbornice doc. Lucie Jarkovské, Ph.D., přispěla celosvětová iniciativa MeToo, vliv mají také některé sledované české kauzy s veřejně známými osobnostmi. Sexuální násilí se často pojí se zneužitím moci či popularity, uvedla socioložka Jarkovská z Národního institutu SYRI a Masarykovy univerzity, která se dlouhodobě věnuje genderovým otázkám.

 

„Ochota obětí nahlásit sexuální násilí souvisí s jejich důvěrou, že případ bude spravedlivě prošetřen. V minulosti se takové záležitosti hojně zametaly pod koberec, oběti byly zpochybňovány a zesměšňovány. Věděly, že když případ nahlásí, je velká pravděpodobnost, že se celá kauza otočí proti nim. To se dnes mění,“ uvedla Lucie Jarkovská.

Díky případům, kdy je pachatel nahlášen, vyšetřován a případně odsouzen, oběti vidí, že ozvat se má smysl a že mohou dosáhnout zadostiučinění. „Role médií je v tom důležitá. Mohou napomoci rozšířit tuto zprávu. Ovšem i média musí postupovat maximálně citlivě. Necitlivá volba slov nebo nevhodné obraty a klišé mohou napáchat i dost škod,“ doplnila Lucie Jarkovská.

I rozsudky za znásilnění podle Lucie Jarkovské pomáhají měnit „kulturní nastavení“ společnosti. „Jasně ilustrují, že klišé jako ‚ne znamená vlastně ano‘, ‚mlčení je souhlas‘ jsou velmi nebezpečná a je třeba je opustit. Žijeme v kultuře, kde stále spousta lidí považuje za normální takové to ‚ukecávání‘ nebo opíjení potenciálních sexuálních partnerek či partnerů,“ popsala Lucie Jarkovská.

Sexuální násilí je vážný zločin a podle odbornice obvykle nemá formu přepadení v parku. Naopak je v něm často přítomné zneužití moci či popularity. „Sex bez souhlasu je znásilnění, bez ohledu na to, jak zajímavý a úspěšný člověk ho páchá,“ řekla Lucie Jarkovská.

Vláda před koncem loňského roku podpořila redefinici znásilnění. Trestní předpisy by měly opustit koncept znásilnění jako silou či násilím vynuceného pohlavního styku a nahradit ho konceptem pohlavního styku nesouhlasného. Podle Lucie Jarkovské jde o krok správným směrem.

„Pokud někdo někoho nutil k sexu manipulací, zneužíval svého postavení či problematické situace oběti, k splnění zákonných definičních znaků znásilnění to nestačilo. Nová definice popisuje znásilnění jako soulož vykonanou proti seznatelné vůli, to právě znamená sex, se kterým jste nesouhlasili bez ohledu na to, zda vám někdo hrozil, že vám fyzicky ublíží, či ne,“ uzavřela Lucie Jarkovská.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP