Normální je nesoudit se, zní motto série odborných seminářů Rodina v krizi

Po úspěšném loňském prvním ročníku série odborných seminářů Rodina v krizi připravila Stálá konference českého práva i na letošním rok „osmu“ zajímavých seminářů týkajících se problematiky rozvodů. Na téma mediace a smírná řešení manželských sporů, úpravy práv a povinností k nezletilým dětem, role advokáta v rozvodovém řízení, střídavá péče a sdílené rodičovství a mnohá další budou hovořit JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu a čestný prezident Soudcovské unie, a Mgr. Kryštof Janek, advokát a místopředseda Sekce ČAK pro rodinné právo. Záštitu nad projektem převzal JUDr. Libor Vávra, prezident Soudcovské unie ČR.

 

Rodina v krizi
normální je nesoudit se

Série odborných seminářů je součástí projektu Stálá konference českého práva 2024

 

Termíny a místa konání

 1. 2. 2024 * OS Domažlice
 2. 3. 2024 * Brno
 3. 5. 2024 * OS Jindřichův Hradec
 4. 6. 2024 * CEVRO Institut Praha
 5. 9. 2024 * OS Litoměřice
 6. 10. 2024 * OS Ostrava
 7. 11. 2024 * OS Hradec Králové
 8. 12. 2024 * CEVRO Institut Praha

Semináře se uskuteční vždy od 9,30 do 15,00 hodin.

Přesná adresa místa konání bude přihlášeným účastníkům zaslána v připomínkovém e-mailu přibližně týden před konáním akce.

 

Přednášející

JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR a čestný prezident Soudcovské unie

Mgr. Kryštof Janek, advokát a místopředseda Sekce ČAK pro rodinné právo

 

Základní teze

 • formy rozvodů a jejich specifika, specifika „dětného rozvodu“;
 • co vše je třeba vyřešit v souvislosti s rozvodem manželství a čeho se vyvarovat;
 • jaké spory „hrozí“ v souvislosti s rozvodem a jak jim předcházet;
 • mediace a smírná řešení manželských sporů, rodinná terapie;
 • nároky manželek a zletilých dětí; úprava práv a povinností k nezletilým dětem;
 • role soudce a advokáta v rozvodovém řízení a při vypořádání mezi manželi;
 • orgán sociálně-právní ochrany dětí a jeho úloha při dětném rozvodu manželství;
 • participační práva dětí, kdy stát (soud) zasahuje do rodinných záležitostí;
 • Úmluva o právech dítěte a Haagská úmluva;
 • koncept nejlepšího zájmu dítěte;
 • ústavněprávní ochrana práv dětí a rodičů;
 • „normální je nesoudit se“, a o děti především;
 • cochemská praxe;
 • dítě jako hlavní a zároveň slabý účastník soudního řízení;
 • věci péče soudu o nezletilé – obecně, se zvláštním zaměřením na věci pro dítě významné, na nichž se rodiče nemohou dohodnout;
 • péče o dítě se zvláštním zaměřením na střídavou péči a sdílené rodičovství;
 • společná péče o dítě a péče třetí osoby; výlučná péče jednoho rodiče a osobní styk druhého rodiče s dítětem;
 • rozhodování o výživném a nové trendy při rozhodování o něm.

 

Kapacita seminářů je omezená.

Registrujte se na: www.brainteam.cz/rozvod-a-manzele-seminar nebo na email: karova@brainteam.cz. Účast je zdarma.

 

 

Zdroj: Havlíček Brain Team, Stálá konference českého práva
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP