Sněmovna projedná stavební zákon či zákon o soudech a soudcích

Řádná schůze Poslanecké sněmovny P ČR pokračuje dnes, 4. května, odpoledne a skončit by měla v pátek 7. května. Vzhledem k epidemické situaci by se již od tohoto týdne mohli poslanci scházet v plném počtu. Dosud sněmovna jednala většinou v polovičním složení.

 

Program sněmovny začne dnes odpoledne volbou čtveřice členů Rady České televize. Poslanci by také mohli znovu hlasovat o zákonech, které jim vrátil k posouzení Senát – mimo jiné o novele zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, novele zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, dále o novele zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), a zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů (zákon o soudech a soudcích).

V novele zákona o pedagogických pracovnících navrhl Senát například úpravu financování učitelů v základních uměleckých a vyšších odborných školách, v novele trestního zákoníku pak odložení zavedení terapeutických programů pro řidiče. V předloze zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů senátoři prosazují ponechání nynějšího rozsahu spolurozhodování přísedících u soudů.

Po senátním vetu by měla sněmovna znovu hlasovat o poslanecké novele zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle níž by správa hmotných rezerv mohla nakupovat i určitou dobu po ukončení nouzového stavu ochranné prostředky proti onemocnění covid-19 bez výběrových řízení. V návrhu programu schůze je také novela zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), a zákona č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, týkající se pokut podnikatelům, kteří porušili protikoronavirové restrikce vydané podle krizového zákona.

Ve středu 5. května by mělo ve Sněmovně přijít na řadu schvalování dlouho připravovaného nového stavebního zákona. Je ale pravděpodobné, že závěrečné schvalování poslanci nedokončí a řada na ně přijde až v pátek. Jen u stavebního zákona by mohlo poslance čekat víc než 60 hlasování o desítkách pozměňovacích návrhů. Poté budou rozhodovat i o souvisejícím změnovém zákonu, který mění jiné zákony. U něj se sešlo asi pět desítek návrhů. Nad všemi pozměňovacími návrhy minulý týden zasedl Hospodářský výbor a dal k nim své doporučení.

Ve finále schvalování jsou také kupříkladu změny zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, týkající se specifikace dětských skupin, které dříve vznikaly v reakci na chybějící místa v mateřských školách, a novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, navrhující prodloužení zákonné dovolené na 5 týdnů – tuto debatu sněmovna už dvakrát nedokončila.

V závěrečném kole je i novela, která by měla zlepšit dostupnost léčebného konopí, nová pravidla zkrácené práce a předloha skupiny poslanců, podle níž by chudší lidé mohli přijít o část doplatku na bydlení i příspěvku na živobytí, pokud opakovaně neplatí pokuty za vybrané přestupky.

Na středeční odpoledne je svolaná mimořádná schůze k některým vládním ekonomickým předlohám. Jde například o změnu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, resp. o zrušení osvobození od DPH při dovozu levnějších zásilek z internetových obchodů mimo Evropskou unii, a o novelu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, podle které bude moci Česká národní banka požadovat po bankách změnu auditora, pokud svým jednáním poruší povinnosti dané zákonem o auditorech.

Na středečním programu řádné schůze jsou také různé poslanecké předlohy – mimo jiné návrh na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem, podle kterého by byly odškodněny protiprávně sterilizované ženy. Poslanci by mohli tento týden hlasovat i o podobě dalších návrhů, například na doporučení Ústavně-právního výboru by měli schválit poslaneckou novelu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, která omezí nakládání s údaji uvedenými v přiznáních.

Sněmovna by též mohla schválit ústavní zakotvení práva bránit sebe i jiné se zbraní za podmínek stanovených zákonem. Doplnění Listiny základních práv a svobod, jak navrhl Senát, doporučily schválit Ústavně-právní i Bezpečnostní výbor beze změn.

Podle návrhu nového zákona o občanských průkazech, jehož schválení beze změn doporučil Správní výbor sněmovny, by lidé zřejmě už letos mohli dostávat občanské průkazy s čipy, které by obsahovaly jejich otisky prstů. Předloha vychází z nařízení EU.

 

Zdroj: ČTK, PS PČR
Foto: PS PČR

 

Go to TOP