Pařížské principy oslavily třicet let od svého přijetí

Pro národní lidskoprávní instituce jsou takzvané pařížské principy (zásady) klíčový dokument. Popisují kompetence i odpovědnosti NHRI, věnují se složení lidskoprávních institucí nebo zárukám jejich nezávislosti i metodám práce. Podle toho, do jaké míry národní lidskoprávní instituce těmto principům vyhovují, pak při mezinárodní akreditaci získávají odpovídající status.

 

Soulad s pařížskými principy bude muset v budoucnu řešit i připravovaná česká NHRI. Její mandát by měl podle chystané novely zákona o veřejném ochránci práv vykonávat právě ombudsman. Česká republika jako jeden z posledních evropských států vlastní NHRI ani dětského ombudsmana zatím nezřídila. Jejich působení by přitom posílilo prosazování a ochranu lidských práv u nás.

Jednou ze záruk nezávislosti národních lidskoprávních institucí je podle pařížských principů také jejich odpovídající financování. To opakovaně zdůrazňují i veřejný ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček a jeho zástupce JUDr. Vít. A. Schorm. Adekvátní rozpočet by měl podle pařížských principů umožnit, aby NHRI měla vlastní zaměstnance a prostory, byla nezávislá na vládě a nepodléhala takové finanční kontrole, která by mohla ovlivnit její nezávislost.

O možném vzniku národní lidskoprávní instituce v ČR na podzimní konferenci v Kanceláři ombudsmana diskutovali čeští i zahraniční odborníci. Shodli se, že nezávislé monitorování a prosazování lidských práv prostřednictvím NHRI je účinné i díky tomu, že dokáží propojovat občanskou společnost s institucemi státu, které jsou za nápravu případných nedostatků v ochraně lidských práv odpovědné.

„NHRI sice nemá žádnou exekutivní moc a její doporučení nejsou závazná, to ale neznamená, že je bezzubá. Její měkká moc naopak může být velmi efektivní. Aktivity NHRI jsou založené na spolupráci, a právě otevřený a konstruktivní přístup pomáhá k dosažení změn způsobem, který není bojovný nebo nepřátelský,“ shrnula na konferenci generální tajemnice Evropské sítě národních lidskoprávních institucí (ENNHRI) Debbie Kohner.

 

Národní lidskoprávní instituce

 

  • zvláštní nezávislé subjekty zřízené podle vnitrostátního práva
  • instituce obecně pověřené podporou větší informovanosti a odborné přípravy a ochranou lidských práv, a to sledováním činností a vyřizováním, prošetřováním a oznamováním jednotlivých stížností,
  • vnitrostátní subjekty vydávající doporučení v oblasti lidských práv a sledující lidská práva,
  • instituce akreditované v mezinárodním procesu vzájemného hodnocení jako instituce dodržující pařížské zásady plně (status A) nebo částečně (status B),
  • organizace pověřené sledováním výsledků jejich státu v oblasti lidských práv a podáváním příslušných zpráv na vnitrostátní a mezinárodní úrovni,
  • subjekty oprávněné k účasti v Radě OSN pro lidská práva a jiných mezinárodních mechanismech v oblasti lidských práv.

Zdroj: Agentura EU pro základní práva (FRA)

 

 

Zdroj:  Kancelář veřejného ochránce práv
Ilustrační foto: canva.com

 

 

Go to TOP