Soudní exekutoři jsou připraveni na el. výměnu dat se zaměstnavateli

Počínaje dnem 1. 1. 2024 se do exekučního řízení zavádí pro tzv. kvalifikované plátce mzdy (tj. zaměstnavatele povinného) povinnost poskytovat soudním exekutorům součinnost v elektronické podobě. Kvalifikovaným plátcem mzdy se rozumí takový zaměstnavatel, jehož úhrn obratu za poslední účetní období předcházející žádosti soudního exekutora o součinnost dosáhl alespoň částky 100 000 000 Kč nebo který zaměstnává alespoň 50 zaměstnanců v pracovním poměru.

 

Změna ve způsobu poskytování součinnosti významně přispěje k urychlení a zefektivnění exekučního řízení pro všechny zúčastněné subjekty, neboť v mnoha ohledech bude možné procesy automatizovat. Dle velikosti zaměstnavatele a jeho schopnosti přizpůsobit či nastavit svůj informační systém se může jednat o úsporu v řádu desítek až stovek pracovních hodin měsíčně.

„Výměna dat bude probíhat na základě elektronického datového souboru,  na jehož přípravě se významným způsobem podílela Exekutorská komora ČR a který lze automaticky zpracovat a poskytnout tak součinnost soudnímu exekutorovi prakticky okamžitě a bez zbytečných personálních a časových nákladů na straně zaměstnavatelů,” vysvětluje Mgr. Jan Mlynarčík, prezident Exekutorské komory ČR.

Konkrétní podobu a formát datového souboru určí novela vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, která se aktuálně nachází v připomínkovém řízení. V současnosti tato komunikace probíhá tak, že exekutor pošle data písemně například do datové schránky, na to mu zaměstnavatel opět písemně odpoví. Nově se bude jednat o automatizovanou elektronickou výměnu.

Soudní exekutoři jsou na uvedenou elektronickou výměnu dat se zaměstnavateli připraveni. Za účelem zajistit co největší možnou informovanost o této změně zřídila Exekutorská komora ČR speciální webovou stránku obsahující podrobné informace i datový soubor, na jehož základě bude výměna dat probíhat. Stránka se nachází na adrese: https://ekcr.cz/zamestnavatele/

 

Karolína Černochová, katz83
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP