MV od ledna zpřístupní závaznou podobu předpisů v projektu e-Sbírka

Garantovanou a právně závaznou elektronickou podobu Sbírky zákonů zpřístupní bezplatně veřejnosti od ledna 2024 projekt e-Sbírka. Postupně ho doplní i e-Legislativa jako systém pro tvorbu právních předpisů. Celková cena projektu činí 719 milionů korun, zhruba 473 milionů z toho bylo z evropských peněz, informovali dne 19. prosince zástupci Ministerstva vnitra. Projekt se zpozdil, po podpisu smlouvy s vítězi veřejných zakázek v roce 2018 se počítalo se startem v lednu 2021.

 

Systémy, souhrnně označované jako eSeL, mají podle Ministerstva vnitra zajistit dostupnost, přehlednost a srozumitelnost platného práva každému občanovi, ale také zpřehlednit a zefektivnit tvorbu předpisů od počátku legislativního procesu. Zahrnou asi 44 600 právních předpisů, půjde o všechny platné i neplatné normy od 4. dubna 1945 a vybrané předpisy od roku 1918. Naopak obsahovat nebudou předpisy z období protektorátu či Rakouska-Uherska.

Ředitel Odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra Ing. Mgr. David Sláma k projektu řekl, že obce a kraje by mohly díky systému ušetřit kolem 100 milionů korun ročně. „Ruší se povinnost obecních a krajských úřadů zajistit pro veřejnost přístupnost Sbírky zákonů v tištěné podobě,“ uvedl.

Projekt eSeL tvoří elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv e-Sbírka a elektronický nástroj pro tvorbu legislativy e-Legislativa. Dostupné budou na webu zakony.gov.cz. V e-Sbírce bude možné nalézt aktuálně platné právo, ale také přehled práva, které platilo v minulosti. Oproti komerčním databázím právních předpisů nabídne jedinou státem garantovanou a závaznou podobu norem. Texty předpisů propojí s důvodovými zprávami či výkladovými stanovisky a všechny funkce budou bezplatné.

Systém e-Legislativa má vylepšit tvorbu právních předpisů, propojí všechny zainteresované instituce a legislativní knihovny Úřadu vlády, Poslanecké sněmovny a Senátu. Prostřednictvím šablon také výrazně zjednoduší novelizace, které se budou zapracovávat přímo do posledního platného znění a ukládat do systému, ale také umožní poloautomaticky generovat znění novelizačních bodů a zobrazovat dopady změn.

Veřejný portál e-Sbírky bude dostupný od začátku ledna 2024, v polovině příštího roku se spustí e-Legislativa pro právní akty, které nejsou právními předpisy, tedy například sdělení či mezinárodní smlouvy. Od října 2024 je doplní vyhlášky a nařízení a od začátku roku 2025 i zákony, ústavní zákony, zákonná opatření Senátu a nálezy Ústavního soudu.

Koncepce projektů vznikla mezi lety 2007 a 2010, první fáze příprav začala mezi roky 2013 a 2014. Kvůli končícímu programovému období unijních strukturálních fondů se projekt posunul a veřejné zakázky se vyhlásily v srpnu 2017. Systém měl fungovat od roku 2021, podle Ministerstva vnitra ale byly termíny nastavené nerealisticky a nebylo možné je dodržet mimo jiné kvůli nutnosti integrovat systémy úřadu vlády a obou parlamentních komor.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP