Zástupci Vězeňské služby uctili památku reformátora vězeňství F. J. Řezáče

Památku katolického kněze, pedagoga a reformátora vězeňství Františka Josefa Řezáče (6. ledna 1819 Polerady nad Labem – 25. prosince 1879 Praha) si jen několik dnů před výročím jeho úmrtí a u zároveň příležitosti oslav Dne českého vězeňství (145. prosince) připomněli na pražských Olšanských hřbitovech zástupci Vězeňské služby ČR, Vězeňské duchovenské péče a další hosté. Vedoucí Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby ČR PhDr. Aleš Kýr ve svém vystoupení upozornil na skutečnost, že se F. J. Řezáč snažil podporovat vzdělávání a národní cítění, a vyzdvihl také jeho jazykovou vybavenost.

 

Hrob F. J. Řezáče adoptovala v roce 2016 Vězeňská duchovenská péče. Od uvedeného data se každoročně na Olšanských hřbitovech koná pietní vzpomínka. Závěrem letošního setkání u hrobu tohoto významného katolického kněze, pedagoga a reformátora vězeňství krátce promluvil a modlitbu Otčenáš vyslovil generální vikář arcibiskupství pražského biskup Zdenek Wasserbauer.

František Josef Řezáč obhajoval jakožto poslanec zemského sněmu české národní zájmy a jako člen pražského městského zastupitelstva usiloval o rozšíření počtu českých škol a zpřístupnění středoškolského studia všem dívkám. Podmínky k výskytu zločinnosti spatřoval nejen ve strádání morálním, ale i materiálním. Veřejnou a spisovatelskou činnost nikdy nevykonával pro vlastní prospěch a popularitu, ale k napravování životních podmínek strádajících lidí.

 

Pietní akt u hrobu zakladatele moderních vězeňských metod se koná tradičně v polovině prosince u příležitosti oslav Dne českého vězeňství. Tento svátek je spojen s 14. prosincem 1918, kdy první československý ministr spravedlnosti František Soukup vydal nařízení o služebním slibu pro nově nastupující dozorce a dozorkyně vězňů po vzniku Československé republiky. Do této doby skládali dozorci přísahu, která je v první řadě zavazovala k zachování věrnosti rakouskému císaři Františku Josefu I. V tomto slibu se českoslovenští dozorci nově zavazovali k věrnosti republice a jeho obsah je srovnatelný se současnými požadavky na profesní etiku vězeňského personálu.

 

Zdroj: Vězeňská služba GŘ
Ilustrační foto: Vězeňská služba ČR

Go to TOP