SD EU: Karanténa nebrání odpočinku ani volnočasovým aktivitám

Soudní dvůr EU zveřejnil dne 14. prosince 2023 rozsudek ve věci C-206/22 | Sparkasse Südpfalz, v němž konstatoval, že unijní právo nevyžaduje, aby si zaměstnanec umístěný – v průběhu pandemie onemocnění covid-19 a zároveň během své placené dovolené za kalendářní rok – do karantény mohl tuto dovolenou převést. Podle SD EU má dovolená umožnit pracovníkovi, aby si jednak odpočinul od vykonávání prací a jednak měl čas na uvolnění a mimopracovní zájmy. Na rozdíl od nemoci doba karantény sama o sobě nebrání dosažení těchto cílů.

 

Zaměstnanec se dohodl se svým zaměstnavatelem, spořitelnou v Südpfalzu (Německo), na čerpání placené dovolené za kalendářní rok od 3. do 11. prosince 2020. Příslušný německý orgán veřejné moci jej ve stejném období umístil do karantény z důvodu, že byl v kontaktu s osobou, jež měla pozitivní výsledek testu na onemocnění covid-19.

Tento zaměstnanec tedy spořitelnu požádal, aby si mohl převést tyto dny dovolené. Vzhledem k tomu, že spořitelna žádost odmítla, obrátil se zaměstnanec na příslušný pracovní soud a tvrdil, že toto odmítnutí je v rozporu s unijním právem, a sice se směrnicí o pracovní době1 . Podle tohoto soudu ukládá vnitrostátní právo zaměstnavateli povinnost převést dny poskytnuté dovolené pouze v případě, že pracovník může prokázat pracovní neschopnost, která nastala v době čerpání dovolené. Německé soudy přitom rozhodly, že pouhé umístění do karantény neznamená pracovní neschopnost.

Pracovní soud proto Soudnímu dvoru položil otázku, zda unijní právo vyžaduje, aby mohly být dny dovolené, které se časově shodují s obdobím karantény, převedeny.

Soudní dvůr rozhodl, že unijní právo nevyžaduje, aby byly dny placené dovolené za kalendářní rok, během nichž pracovník není nemocný, ale je umístěn do karantény z důvodu, že byl v kontaktu s osobou nakaženou virem, převedeny.

Placená dovolená za kalendářní rok má umožnit pracovníkovi, aby si jednak odpočinul od vykonávání prací, které mu ukládá jeho pracovní smlouva, a jednak měl čas na uvolnění a mimopracovní zájmy. Na rozdíl od nemoci nebrání doba karantény sama o sobě dosažení těchto cílů.

Zaměstnavatel tedy není povinen vyrovnat nevýhody vyplývající z nepředvídatelné události, jako je umístění do karantény, které by jeho zaměstnanci mohlo bránit v tom, aby plně využil svého nároku na placenou dovolenou za kalendářní rok tak, jak si přeje.

 

Úplné znění rozsudku, a případně jeho shrnutí jsou zveřejněny na stránce curia.europa.eu v den vyhlášení.

Obrazový záznam z vyhlášení rozsudku je dostupný na Europe by Satellite.

 

Zdroj: Soudní dvůr EU
Ilustrační foto: canva.com

 


1 Směrnice 2003/88/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby.

Go to TOP