Náhrada nákladů při práci z domova? Podle návrhu vyhlášky 4,50 Kč na hodinu

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh vyhlášky o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024. Podle vyhlášky by lidé, kteří pracují z domova, mohli od zaměstnavatelů dostávat od ledna náhradu 4,50 Kč za každou započatou hodinu práce. V paušálu se zohledňují náklady na plyn, elektřinu, teplo, vodu či odpad. Pravidla poskytování paušálu zaměstnancům při práci na dálku upravuje letošní novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

 

„V souladu § 190a odst. 4 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí výši paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro kalendářní rok, a to podle údaje zveřejněného Českým statistickým úřadem o spotřebě domácností upraveného pro model práce na dálku, a to za jednu dospělou osobu v průměrné domácnosti v České republice za 1 hodinu. Návrh vyhlášky má za cíl popsané zákonné zmocnění naplnit, uvedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí v podkladech k vyhlášce.

Kompenzace zahrnuje podle novely zákoníku prokazatelné výdaje kvůli práci na dálku a paušál. Zaměstnavatel ho poskytuje na elektřinu, teplo či vodu za každou započatou hodinu práce, pokud si to s ním zaměstnanec písemně sjednal či pokud to stanovuje firemní předpis. Paušál mohou pobírat i takzvaní „dohodáři“, když si to domluví. Vedení a pracovník se ale mohou předem také písemně dohodnout, že náhrada nákladů při práci na dálku nepřísluší.

Paušál stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve vyhlášce. Vychází z údajů statistického úřadu o spotřebě domácností a životních nákladech. V potaz se bere spotřeba plynu, elektřiny, teplé vody či odvoz odpadů. S pomocí koeficientů se vypočítá částka na dospělého v průměrné domácnosti při práci na hodinu. Paušál má platit pro kalendářní rok. Mimořádně by se upravoval, pokud by se výchozí hodnoty zvedly, nebo klesly nejméně o 20 procent.

Paušál má podle návrhu činit 4,50 Kč. Pokud by pracovník pracoval z domova pět dnů v měsíci vždy osm hodin, paušální částka by se dostala na 180 korun. U desetidenní práce by to bylo 360 korun. Zaměstnavatelé mohou pracovníkům posílat i vyšší náhrady. Neplatí to ale pro stát, samosprávy, jejich organizace či státní a veřejné školy.

Paušál na daný měsíc dostává pracovník nejpozději v dalším měsíci. Ministerstva, jejich organizace, úřady, samosprávy a další instituce musí výdaje pokrýt ze svých přidělených rozpočtů. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí vyhláška s paušály nebude mít negativní dopad na podnikatele. Kolik by úřady a firmy mohly zaměstnancům zaplatit, ministerstvo v podkladech nevyčíslilo. Ostatní resorty, organizace obcí, kraje či odbory neměly k navrhované vyhlášce výhrady a připomínky.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP