MSp žádá o navýšení rozpočtu. Na odměny pro advokáty soudy peníze mají!

Jen pár týdnů před konce roku požádalo Ministerstvo spravedlnosti vládu o další, letos v pořadí již druhé mimořádné navýšení rozpočtu. Resort nemá dost financí na platy soudců, státních zástupců, zaměstnanců věznic a provozní výdaje soudců. Vzhledem k tomu, že Česká advokátní komora velmi bedlivě sleduje a intenzivně vnímá potíže advokátek a advokátů, které jsou způsobené tím, že soudy advokátům ex offo oddalují výplatu odměn, požádala redakce Advokátního deníku o vyjádření k současné situaci zástupce Ministerstva spravedlnosti.

 

Již v červenci tohoto roku připravilo Ministerstvo spravedlnosti návrh na posílení rozpočtu pod názvem „Úprava rozpočtu běžných výdajů kapitoly Ministerstva spravedlnosti“. Na svém jednání dne 30. srpna 2023 vláda navýšení schválila, díky tomu následně tuzemské soudy získaly 919 milionů korun na úhradu odměn advokátů ex offo, znalců, tlumočníků a exekutorů.

V článku publikovaném 7. prosince 2023 na webu Česká justice se však čtenáři mohli dočíst, že ani tato částka nebyla dostačující. Jednak proto, že oproti předpokladu se o více než 40 milionů korun zvýšila celková částka vyplacená na odměnách exekutorům za zastavování bagatelních exekucí. A také z toho důvodu, že na základě požadavku Ministerstva financí byla položka zahrnující platy soudců a státních zástupců v létě vyjmuta z návrhu s tím, že se vyčká na vývoj čerpání příslušné rozpočtové kapitoly.

Ministerstvo spravedlnosti proto nyní žádá vládu o další mimořádné navýšení rozpočtu, a to ve výši více než 500 milionů korun. Kromě zmíněných platů soudců a státních zástupců není dostatek peněz ani na platy občanských zaměstnanců Vězeňské služby ČR a na provozní výdaje soudů. Vzhledem k tomu, že by se situace mohla dotknout i odměn advokátů a advokátek ex offo, požádali jsme o vyjádření Ministerstvo spravedlnosti.

V prvé řadě musíme uvést, že ministerstvo od soudů nemá avizovanou finanční nedostatečnost v oblasti plateb advokátům ex offo,“ zdůraznil tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti Mgr. Vladimír Řepka v odpovědi na dotaz Advokátního deníku, jak se aktuální situace dotkne advokátů ex offo a jaké kroky plánuje ministerstvo podniknout. Materiál, o kterém zřejmě píše Česká justice, který jsme jim neposkytovali, zpracovalo Ministerstvo spravedlnosti pro jednání vlády a týká se výdajů odměn exekutorům za zastavování bagatelních exekucí,“ dodal mluvčí Řepka.

 

Česká advokátní komora, stejně tak jako redakce Advokátního deníku, bude přirozeně i nadále situaci sledovat a průběžně vás bude informovat.

   

Redakce AD
Ilustrační foto: canva.com

 

Go to TOP