V lednu 2024 se koná konference k obč. zákoníku, udělejte si na ni čas

Na analýzu právní úpravy v občanském zákoníku z roku 2012, ale také na problémy rozdílného výkladu a aplikační praxi se zaměří konference „10 let účinnosti občanského zákoníku“, kterou ve dnech 17. a 18. ledna 2024 pořádá Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Zúčastnit se jí můžete i Vy, a to podle svých časových možností – buď po oba dny či pouze v jeden vybraný den.

 

Konference

10 let účinnosti občanského zákoníku

Termín: 17. a 18. ledna 2024

Místo konání: Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, budova B, aula

 

PROGRAM

Středa 17. 1. 2024

10:00 Slavnostní zahájení konference (děkan PF UP)

 

I. blok: Společensko-politické souvislosti a ideová východiska

občanského zákoníku, občanský zákoník a jeho legislativní budoucnost

10:10 – 10:55 O přijetí obč. zák. – prof. Dr. Karel Eliáš, doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc., prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.

10:55 – 11:10 Souvislosti tvorby obč. zák. z pohledu tehdejšího ministerstva – Mg. František Korbel, Ph.D., doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

 

11:30 – 11:45 Přestávka

 

11:45 – 13:15

II. Obecná část: Občanský zákoník

Referát: doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D. LL.M., PF UP Olomouc

 1. koreferát: JUDr. Petr Šuk, Nejvyšší soud
 2. koreferát: Mgr. Viktor Kolmačka, Nejvyšší soud

 

14:15 – 16:00

III. Rodinné právo

Referát: JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., PF UP Olomouc

 1. koreferát: JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., Nejvyšší soud
 2. koreferát: JUDr. Pavel Kotrady, Okresní soud ve Vsetíně

 

16.00 – 16:30 Přestávka

 

16:30 – 18:15

IV. Právnické osoby a jiné entity

Referát: doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., PF UP Olomouc, ÚSP AV ČR

 1. koreferát: prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., Ústavní soud ČR, PF MU Brno
 2. koreferát: JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D., advokát, ÚSP AV ČR

 

18:30 Slavnostní recepce

 

Čtvrtek 18. 1. 2024

9:00 – 10:30

V. Věcná práva

Referát: doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., PF UP Olomouc

 1. koreferát: Mgr. Michal Králík, Ph.D., Nejvyšší soud
 2. koreferát: JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M., PF MU Brno

 

10:30 – 11:00 Přestávka

 

11:00 – 13:00

VI. Dědické právo

Referát: JUDr. Filip Plašil, notář

 1. koreferát: doc. JUDr. Ondřej Horák, Ph.D., PF UP Olomouc
 2. koreferát: prof. JUDr. David Elischer, Ph.D., PF UK Praha

 

13:00 – 14:00 Oběd

 

14:00 – 16:00

VII. Závazkové právo

Referát: doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., PF UP Olomouc

 1. koreferát: JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M., Nejvyšší soud
 2. koreferát: JUDr. Petr Čech, Ph.D. LL.M., PF UK Praha

 

16:00 – 16:30 Přestávka 

 

16:30 – 18:30

Referát: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., PF UP Olomouc

 1. koreferát: JUDr. Pavel Simon, Nejvyšší soud
 2. koreferát: Mgr. Bc. Luboš Brim, Ph.D., PF MU Brno

 

Konferenční poplatek činí 2000 Kč.

Registrační formulář naleznete ZDE.

 

Zdroj: Právnická fakulta UP v Olomouci
Ilustrační foto: PF UP v Olomouci

Go to TOP