ČAK vyjádřila podporu prezidentovi Izraelské advokátní komory

V reakci na dopis Israel Bar Association (Izraelské advokátní komory) vyjádřil předseda České advokátní komory JUDr. Robert Němec, LL.M., ve své odpovědi z 21. listopadu 2023 (celé znění dopisu naleznete níže) prezidentu IBA panu Amitu Becherovi pevnou a plnou podporu Izraeli a izraelským kolegům-advokátům.

 

Vážený pane prezidente,

v návaznosti na Váš dopis ze dne 20. října 2023 si Vás dovoluji informovat, že se představenstvo České advokátní komory jednomyslně vyslovilo pro podporu Vaší naléhavé výzvy.

Česká advokátní komora vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění rukojmích zajatých Hamásem.

O prohlášení České advokátní komory budeme informovat jak Ministerstvo zahraničních věcí ČR, tak Velvyslanectví Státu Izrael v České republice v Praze.

Jménem České advokátní komory bych chtěl ještě jednou vyjádřit naši pevnou a plnou podporu Izraeli a našim izraelským kolegům advokátům.

Česká advokátní komora se bude vždy zasazovat o spravedlnost a prosazovat a chránit právní stát, mír a demokracii.

 

S kolegiálním pozdravem

 

Robert Němec
předseda České advokátní komory

 

 

Go to TOP