Bývalý advokát byl odsouzen v USA za nepředání informací o klientech

Obrana advokátní mlčenlivosti je v současné době aktuální nejen v České republice. Newyorský právník Steven Donziger, bývalý advokát, který byl v důsledku obžaloby ze spáchání trestného činu vyškrtnut ze seznamu advokátů, a to retroaktivně k 10. 7. 2018, byl v říjnu 2021 americkým soudem odsouzen k šesti měsícům vězení za pohrdání soudem. Odmítl totiž v průběhu soudního sporu příkaz soudu, aby předal protistraně, ropnému gigantu Chevron, důvěrné informace o klientech, které úspěšně zastupoval právě proti Chevronu při soudním sporu v Ekvádoru. Dne 9. prosince 2021 byl převezen z americké federální věznice do domácího vězení, kde by měl zůstat do 25. dubna 2022.

 

Steven Donziger se v roce 1993 stal se členem právního týmu zastupujícího ekvádorské oběti vypouštění ropy v případu proti společnosti Chevron Corporation. Tu činili zodpovědnou za jednu z nejhorších ropných ekologických katastrof v novodobé historii. V roce 2011 soud v Ekvádoru po letech soudních řízení uznal společnost Chevron Corporation odpovědnou za vážné poškození životního prostředí a zdraví amazonského deštného pralesa a komunit, které v něm žijí. Soud zjistil, že korporace úmyslně vypouštěla na území domorodých obyvatel v rámci úsporných opatření miliardy litrů ropného odpadu, a nařídil jí zaplatit škody ve výši miliard dolarů.

Po tomto prohraném sporu přesunula společnost Chevron z Ekvadoru veškerý svůj majetek, aby se vyhnula placení odškodného, a v roce 2011 podala na Donzigera soukromoprávní žalobu u amerického soudu.

V roce 2014 americký soudce obvodní soudce Lewis A. Kaplan rozhodl, že rozsudek v Ekvádoru, který se Chevron původně výslovně zavázal respektovat, je neplatný, protože nebyl vydán ve spravedlivém, nestranném a řádném soudním procesu. To znemožnilo ekvádorským obětem domáhat se odškodnění u amerických soudů.

Donziger se proti rozsudku odvolal a v následujícím procesu odmítl splnit příkaz soudu a předat Chevronu počítače a mobil, neboť v nich byly důvěrné informace o jeho klientech.  Proto byl v srpnu 2019 obviněn z trestného činu pohrdání soudem a umístěn do domácího vězení, kde čekal na soud až do července 2021, kdy byl shledán vinným a následně v říjnu 2021 odsouzen k šesti měsícům vězení.

V září 2021 přijala stanovisko k Donzigerově případu Pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování, která konstatovala, že Steven Donziger byl zbaven svobody svévolně a v rozporu s články 2, 3 a 4, 7, 10 a 11 Všeobecné deklarace lidských práv a článku 2 odst. 1, článků 9 a 14 a 26 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.

Pracovní skupina vyzvala vládu Spojených států amerických, aby podnikla kroky nezbytné k neprodlené nápravě situace Stevena Donzigera a uvedla ji do souladu se zákonem a s příslušnými mezinárodními normami, včetně těch, které jsou uvedeny ve Všeobecné deklaraci lidských práv, a aby uvedla své právo do souladu s mezinárodními normami o lidských právech a Mezinárodním paktem o občanských a politických právech.

Podle názoru Pracovní skupiny OSN by měl být Steven Donziger okamžitě propuštěn a měl by mít možnost vymáhat odškodnění a další náhrady v souladu s mezinárodním právem.

Pracovní skupina OSN zároveň vyzvala americkou vládu, aby zajistila úplné a nezávislé vyšetřování okolností případu a přijala vhodná opatření proti osobám odpovědným za porušení Donzigerových práv.

Dne 4. února 2022 Donziger požádal Nejvyšší soud Spojených států o přezkum rozhodnutí nižšího soudu, který ho vyškrtl ze seznamu advokátů v New Yorku.

 

Celé stanovisko Pracovní skupiny OSN pro svévolné zadržování k případu Stevena Donzigera najdete odkaz na šetření Pracovní skupiny OSN pro svévolné zadržování ZDE.

Taktéž existuje petice na Donzigerovu podporu na webu české pobočky Amnesty International: https://www.amnesty.cz/pripad/usa-steven-donziger

 

Zdroj: Amnesty International ČR, Pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování
Foto: copyright Steven Donziger

 

 

 

 

 

 

Go to TOP