Představenstvo ČAK projednalo kauzu advokátky Hany Sukové

Představenstvo České advokátní komory (ČAK) na svém mimořádném zasedání projednalo informace zveřejněné portálem Seznam Zprávy v souvislosti s podezřením týkajícím se zpronevěry prostředků na úschovních účtech, které se měla dopustit advokátka Hana Suková.

Jednání Hany Sukové poškodilo odpovědnou práci tisíců advokátů, kteří advokátní úschovy poctivě provádějí. Je totiž zjevné, že při realizaci několika desítek tisíc advokátních úschov ročně (83 346 v roce 2021, 60 096 v roce 2022, letos zatím 47 466) jde v případě Hany Sukové o osobní lidské a profesní selhání, nikoliv o selhání systému advokátních úschov jako takového, bez kterého by se zejména realitní transakce jen těžko a plynule prováděly.

Představenstvo mělo k dispozici informace Kontrolní rady o kontrolách, které u advokátky Sukové proběhly v roce 2018 na podnět Finančního analytického útvaru (FAÚ) a v roce 2019 na podnět Policie ČR. ČAK poskytla v lednu 2018 FAÚ veškeré dokumenty, které vyžadoval. Tehdejší kontrola neprokázala pochybení advokátky, protože ta předložila dokumenty dokládající, že všechny jí svěřené finanční prostředky řádně vyplatila klientům a že nenakládala s prostředky advokátních úschov v rozporu s profesními pravidly. Celou záležitostí se následně zabývala i Policie ČR, která v dubnu 2019 České advokátní komoře sdělila, že nebyl zaznamenán případ, kdy by JUDr. Suková nevrátila peněžní prostředky mimo stanovený termín nebo v jiné výši, než jí ukládala příslušná smlouva o úschově.

V rámci provedených kontrol předložila advokátka transakční historie k úschovním účtům, které podezření FAÚ nepotvrzovaly. Otázka, zda a jakým způsobem advokátka spáchala kriminální delikt, je předmětem trestního řízení, které dosud nebylo pravomocně skončeno.

Podle usnesení o zahájení trestního stíhání, které má ČAK k dispozici, mělo ke zpronevěře finančních prostředků klientů advokátky Sukové dojít ve druhé polovině roku 2022. JUDr. Suková byla bezprostředně po zahájení trestního stíhání vyškrtnuta ze seznamu advokátů. ČAK nemá další informace o průběhu trestního stíhání JUDr. Sukové a nemůže se proto k němu vyjadřovat.

Česká advokátní komora průběžně vyhodnocuje závěry z kontrol advokátních úschov a pracuje  na zajištění vyšší ochrany klientů advokátů, s cílem do budoucna podobným excesům zabránit. V červenci 2023 tak došlo k implementaci 1. fáze úprav – ke zpřísnění stavovských pravidel provádění advokátních úschov. Po jednáních s bankami byla zvýšena transparentnost advokátních úschov notifikacemi o pohybech na úschovních účtech zasílaných přímo klientům advokátů, resp. účastníkům smlouvy o úschově. Nyní je v procesu přípravy další fáze – IT řešení přímého propojení bankovních údajů s Elektronickou knihou úschov, kterou vede ČAK a kam jsou advokáti povinni hlásit vznik a vypořádání advokátních úschov.

Představenstvo ČAK připravuje další nástroje k posílení bezpečnosti advokátních úschov, včetně prověřování možnosti zřízení zvláštního fondu pro tyto účely.

Předseda ČAK Robert Němec v souvislosti s kauzou advokátky Hany Sukové již dříve uvedl, že takové závažné porušení povinností advokáta, jakého se ona zřejmě dopustila, považuje za nejhorší porušení důvěry, jehož se může advokát vůči svému klientovi dopustit, a že je velmi smutné,  pokud excesivní, nezodpovědné a protiprávní jednání jedné advokátky vrhá negativní světlo na celou advokacii a na tisíce dalších advokátek a advokátů, kteří svojí každodenní činností přispívají k budování právního prostředí a zajišťování práva na právní pomoc.

Česká advokátní komora odmítá, aby tento tragický, avšak ojedinělý exces sloužil k diskreditaci tisíců poctivých a zodpovědných advokátek a advokátů.

ČAK

Foto: redakce AD

Go to TOP