MMR chce novými předpisy zjednodušit zavedení požadavků na výstavbu

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chce vyhláškami a změnami právních předpisů zjednodušit a sjednotit zavedení požadavků na výstavbu. Momentálně navrhlo novou vyhlášku o technických požadavcích na výstavbu například pro vodní díla, bazény, koupaliště a sauny. Ta obsahuje krom jiného pravidla na vymezování pozemků, umisťování a technické parametry staveb. MMR připravuje také další právní předpisy nového stavebního zákona, které stanoví obsah projektové dokumentace staveb nebo vytvoří jednotný standard pro územní plánování.

 

Navržená vyhláška o vodních dílech podle MMR rozvíjí zákonem dané základní požadavky na výstavbu. Ty by pak měly být moderně, technicky a ekonomicky únosné pro ochranu veřejných zájmů ve výstavbě.

„Cílem vyhlášky je požadavky zpřehlednit a zajistit zrychlení výstavby. To vše při zachování kvalitní architektury, urbanismu i ochrany životního prostředí a volné krajiny. Při přípravě jsme se zaměřili hlavně na to, jestli požadavky skutečně naplňují veřejný zájem,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

Do meziresortního připomínkového řízení MMR dále předloží do konce letošního roku vyhlášku o dokumentaci staveb, která stanoví její rozsah a obsah. Nová vyhláška počítá s rozšířením dokumentace pouze pro územní rozhodnutí, které bude obsahovat také požární bezpečnost a detailnější technické řešení záměru umožňující posouzení jeho mechanické odolnosti a stability. Kromě toho ministerstvo již dříve informovalo, že připravuje vyhlášku o analytických podkladech pro územně plánovací dokumentaci o jednotném standardu.

MMR předpokládá, že vyhláška o vodních dílech spolu s dalšími prováděcími předpisy nového stavebního zákona nabude účinnosti 1. července 2024. Zároveň bude do 1. července 2027 platit přechodné období, při kterém bude možné použít dokumentaci podle dnes platných předpisů. Ministerstvo tak učinilo na základě kritiky, že začátek účinnosti nového stavebního zákona budou od 1. ledna příštího roku doprovázet zmatky v dokumentaci staveb a prováděcích předpisech. Novela stavebního zákona má vstoupit v účinnost 1. července 2024 a pro vyhrazené stavby, třeba dálnice nebo elektrárny, má platit od začátku příštího roku.

Podle nového znění stavebního zákona budou stavební úřady samy obesílat ostatní úřady a získají jejich vyjádření v takzvaném koordinovaném závazném stanovisku. Toto stanovisko bude nově zahrnovat i takzvané jednotné environmentální stanovisko (JES) podle nového zákona. Na konci by mělo být jen jedno razítko pro stavebníka. Stavební úřad by mohl v případě potřeby vyvolat jednání s dotčenými úřady a stavebníkem. Pokud se někdo odvolá proti rozhodnutí stavebního úřadu, bude muset nadřízený úřad rozhodnout. Spis se nebude vracet na nižší úroveň.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP