Vyjeďte na studijní cestu do Štrasburku k Evropskému soudu pro lidská práva

Aktualizováno

 Česká advokátní komora organizuje pro advokáty a advokátky i advokátní koncipientky a koncipienty návštěvu Evropského soudu pro lidská práva a Rady Evropy. V rámci programu budou mít účastníci možnost setkat se pracovně, ale i na soukromé večeři s JUDr. Petrem Válkem, LL.M., Ph.D., mimořádným a zplnomocněným velvyslancem, stálým představitelem České republiky při Radě Evropy, a soudkyní ESLP JUDr. Kateřinou Šimáčkovou, Ph.D. Akce se koná už začátkem prosince, máte-li tedy zájem se jí zúčastnit, neváhejte dlouho s přihlášením.

 

V průběhu návštěvy ESLP, na jejíž organizaci s Komorou spolupracuje JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., soudkyně při Evropském soudu pro lidská práva za Českou republiku, se její účastníci potkají se soudci ESLP. Vyslechnou si zajímavé přednášky nejen od samotných soudců, ale také od praktikujících právníků v kanceláři ESLP, a v rámci diskuse budou moci vznést dotazy, na které hledají odpovědi.

Vedle Kateřiny Šimáčkové, která bude průvodkyní programem u ESLP, svou účast potvrdili i další soudci, např. Mykola Gnatovskyy, soudce za Ukrajinu, Alena Poláčková, soudkyně za Slovensko. Advokáti/advokátky a koncipienti/koncipientky se také setkají také s Evou Hubálkovou, českou právničkou z kanceláře ESLP, a dalšími zajímavými přednášejícími. Dopoledne 5. prosince pak stráví v budově Rady Evropy, kde vyslechnou přednášku o programu HELP – Human Rights Education for Legal Professionals, a setkají se zástupci evropského výboru pro prevenci mučení.

 

Studijní cesta k ESLP a Radě Evropy
pro advokáty/advokátky a advokátní koncipienty/koncipientky se znalostí anglického jazyka

Termín: 4. – 5. prosince 2023 (příjezd do Štrasburku 3. 12., odjezd 6. 12.)

Místo: Štrasburk – Evropský soud pro lidská práva (ESLP)

 

Program zahrnuje:

– setkání se soudkyní ESLP JUDr. Kateřinou Šimáčkovou, Ph.D., a dalšími soudci,

– přednášky o fungování, činnosti a judikatuře ESLP s právními experty ESLP a Rady Evropy.

Detailní program naleznete ZDE.

 

Náklady: Veškeré výdaje spojené s touto studijní cestou si hradí účastníci sami, ČAK na pobyt finančně nepřispívá.

Doprava: Dopravu do Štrasburku a zpět si zajišťují účastníci individuálně.

Ubytování: Ubytování si účastníci zajišťují individuálně, ČAK může poskytnout tipy na vhodné hotely poblíž ESLP.

 

Po celou dobu studijní cesty bude k dispozici český doprovod.

 

Přihlášky: Zájemci nechť kontaktují Lenku Vojířovou, vedoucí Odboru mezinárodních vztahů ČAK na e-mailu: vojirova@cak.cz.

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Ilustrační foto: ESLP

Go to TOP