Vláda schválila nové kompenzace, bonus za karanténu i registr přestupků

Vláda dne 8. února 2021  schválila nový systém kompenzací podnikatelům a právnickým osobám, které zasáhly dopady koronavirové pandemie. Kompenzační bonus podnikatelům stoupne z 500 na 1000 Kč denně. Zaměstnavatelé dále získají 500 korun denně na každého zaměstnance. Hlavním kritériem bude v obou případech splnění poklesu tržeb o nejméně 50 procent. Pokračovat bude také program Antivirus, případně další podpory, která na program Antivirus navazují.

Nový systém by měl podle ministerstva financí pomoc dostat k podnikatelům rychleji a ve větším objemu. Základem podpory budou programy, které se osvědčily a fungují. Ty se zároveň rozšíří. „Naopak programy, které se ukázaly jako problematické, budou utlumeny,“ uvedlo ministerstvo financí.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou tak moci žádat o bonus 1000 korun denně místo dosavadních 500 korun. Podmínkou bude pokles tržeb. K této změně je ale potřeba přijmout novelu zákona o kompenzačním bonusu.

Podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého je správné, že podpora bude vyšší, protože z 500 korun denně nelze dlouhodobě pokrývat závazky vyplývající z podnikání. „Je zřejmé, že si tuto situaci, kdy jsou živnostníci bez příjmů ze své aktivity, nezavinili sami vlastními chybami v podnikání, ale že je jejich hospodářská ´nečinnost´ způsobena administrativním zásahem státu. Doba, po kterou omezení jejich podnikání trvá, nemůže být považována za běžné či očekávané podnikatelské riziko, se kterým je nutno počítat,“ uvedl.

Zároveň bude pokračovat program Antivirus a zaměstnavatelé také bude nadále získávat podporu na základě počtu zaměstnanců, a to 500 Kč za jednoho zaměstnance a den.

Vláda také schválila návrh zákona na bonus 370 Kč za den v karanténě, který by dostávali lidé k náhradě mzdy podle výše svého výdělku. Vyplácel by jim jej zaměstnavatel po deset dnů. Podle návrhu by se příspěvky měly vyplácet od března do konce června.

Mimořádný bonus ve výši 370 korun denně pomůže lidem chovat se zodpovědně. Bonus by měli dostávat lidé v nařízené karanténě deset dnů. Pobírali by ho současně s náhradou mzdy. Celková částka by ale nesměla překročit 90 procent jejich průměrného výdělku. Stejná pravidla by platila i pro lidi s nižším než polovičním úvazkem či pro pracovníky na dohodu. Příspěvek se nemá danit. Neměl by se zahrnovat do příjmu při posuzování nároku na sociální dávky a nemělo by být možné ho strhnout v exekuci.

Vláda odsouhlasila i novelu Ministerstva vnitra, která rozšiřuje registr přestupků o přestupky spáchané podle krizového zákona. Podle novely by také mohl být v případě opakovaného porušování vládních opatření firmám a podnikatelům uložen i zákaz činnosti na jeden rok.

Úpravy a vyšší postihy se týkají jen porušování krizových opatření nařízených vládou, tedy například zákazu provozování služeb nebo pohybu. Netýká se naopak například nošení roušek. Správní orgán i policisté mají díky registru dostat možnost zohlednit, jestli je přestupek krizového opatření páchán opakovaně, a tomu přizpůsobit výši i druh sankce. Fyzickým osobám by nově mohla být za opakované porušení nařízení uložena pokuta až 30 tisíc korun, firmám a podnikatelům až čtyři miliony korun.

Aby se navržené zpřísnění týkalo i podnikatelů a firem, je nutné přijetí i předchozí novely, která do krizového zákona zavádí přestupek nedodržení krizových opatření i v jejich případě. Novelu, která má mimo jiné zavést až třímilionové sankce pro firmy za porušení vládních protikoronavirových opatření, vrátil Sněmovně k dalšímu projednání Senát. Podle senátorů je horní hranice pokuty neúměrně přísná a vedla by k likvidaci firem a živnostníků, kteří se potýkají s dopady opatření.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

 

Go to TOP