Ombudsman navrhuje zrušení kojeneckých ústavů

Kancelář veřejného ochránce práv navrhuje zákaz a zrušení kojeneckých ústavů a stanovení hranice tří let, pod kterou nelze umístit malé děti do zařízení ústavního typu. O doporučení Poslanecké sněmovně a vládě informovala 21. dubna 2021 zástupkyně ombudsmana Mgr. Monika Šimůnková. Kromě toho ombudsman navrhuje zvýšení odměn pěstounů na přechodnou dobu.

 

Kancelář veřejného ochránce práv prezentovala výroční zprávu za rok 2020 včetně přijatých podnětů a hlavních problémů, kterým se ombudsman JUDr. Stanislav Křeček věnoval. Součástí zprávy bylo i 13 legislativních doporučení, přičemž některá se týkají právě kojeneckých ústavů a odměn pěstounů. „Je to doporučení z minulého roku, ale není to vyřešeno doteď, takže je to řešení do budoucna,“ uvedla Monika Šimůnková.

Podle ní se nyní Poslanecká sněmovna zabývá několika novelami zákonů, které se problematiky týkají. „Nejmenší děti nemají co dělat v zařízeních ústavní péče. Česká republika je povinná dětem do tří let zajistit ochranu v rámci rodinné péče a náhradní rodinné péče, více soustředit by se měla především na preventivní komunitní služby, které by měly podporovat rodiny, které na tom nejsou dobře, aby děti nemusely být umístěny do zařízení těchto typů,“ uvedla zástupkyně ombudsmana Šimůnková.

Vedle toho Kancelář veřejného ochránce práv navrhuje zvýšení odměn pěstounů na přechodnou dobu. Podle Šimůnkové tito lidé vykonávají pěstounskou péči jako práci, přičemž je jim vyplácena částka okolo 20 000 korun. „Náš návrh je takový, aby odměny přechodných pěstounů byly odstupňované podle toho, zda nemají dítě v péči, zda mají jedno, případně jestli mají v péči dítě, které je závislou osobou, tedy s postižením a příspěvkem v prvním, druhém, třetím a čtvrtém stupni,“ řekla Monika Šimůnková. Odměna by měla být podle ní odstupňovaná od částky minimálně 27 000 korun v případě péče o žádné dítě až po 36 000 korun v případě, že pěstoun pečuje o dítě, které je osobou závislou.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP