První den otevřených dveří v Kaňkově paláci v Praze se těšil velkému zájmu

Aktualizováno

 Historicky první Den otevřených dveří v pražském Kaňkově paláci, sídle ČAK, proběhl v úterý 7. listopadu odpoledne a přilákal na šedesát návštěvníků, kteří měli možnost nahlédnout do zákulisí České advokátní komory, navštívili různá malebná místa historického paláce i novou nádvorní přístavbu, vyslechli si zajímavosti z historie paláce i Komory a mohli se zúčastnit workshopu na téma „Motivace lidí v advokátní kanceláři“.

 

První návštěvníky přivítala spolu s dalšími kolegy z Komory vedoucí Odboru vnějších vztahů ČAK PhDr. Iva Chaloupková, která zájemce seznámila s historií paláce a provedla je budovou. Příchozí se tak dozvěděli, že první kamenná stavba vznikla na tomto místě již koncem 14. století, šlo o pivovar a dům sladovníka a z té doby se dodnes dochovaly gotické sklepy. „Současná budova je už mladší, barokní palác byl postaven mezi lety 1731 až 1752 architektem Janem Ferdinandem Hübnerem a je chráněn jako kulturní památka. V roce 1838 stavbu zakoupil renomovaný pražský advokát Jan Nepomuk Kaňka mladší, po kterém palác nese svoje dnešní jméno,“ popsala Iva Chaloupková.

Jan Nepomuk Kaňka mladší byl přední český právník, advokát, rektor pražské univerzity, ale také hudební skladatel a klavírista. Zajímavostí je i to, že je autorem hymny České advokátní komory, jež vznikla na motivy jeho klavírního koncertu D dur a kterou dotvořil soudobý hudební skladatel Boris Urbánek.

Po Kaňkově smrti se vlastnicí domu stala vdova Vilemína rozená Aptová, která ve své poslední vůli z 24. května 1895 založila „Nadaci dr. Jana Kaňky pro ctihodné chudé advokáty, kteří vykonávají povolání své v království Českém, jakož i pro chudé vdovy a chudé sirotky takových advokátů“. K vrchní správě nadace byl povolán výbor Advokátní komory v království Českém.

 

Více než 120 let slouží Kaňkův palác advokacii

Kaňkův palác tak slouží české advokacii již přes sto dvacet let. Česká advokátní komora je vlastníkem budovy od roku 1990, v roce 1996 pak Komora financovala rekonstrukci Kaňkova paláce a také stavbu nádvorní budovy, jejímiž autory byli architekti Jiří Střítecký a Martin Krupauer z Ateliéru 8000. „Budova byla postavena v tehdy módním dekonstruvistickém stylu, podobně jako například Tančící dům,“ přiblížila na nádvoří návštěvníkům i moderní historii budovy Iva Chaloupková.

„V roce 2016 dostal Kaňkův palác novou fasádu a také bylo uzavřeno podloubí, které ovšem vzniklo až v roce 1953 v souvislosti s položením tramvajových kolejí na Národní třídě, když byl zúžen chodník,“ vysvětlila Iva Chaloupková.

Na místě podloubí vznikla nová recepce s Galerií 17. listopadu. Pamětní deska připomínající události z roku 1989 od Otakara Příhody a Miroslava Krátkého pak byl umístěna na průčelí Kaňkova paláce a byla znovu slavnostně odhalena 16. listopadu 2016 tehdejším předsedou ČAK JUDr. Martinem Vychopněm a za přítomnosti špiček české justice.

V obnovených barokních výkladcích jsou umístěny velkoformátové fotografie Tomkiho Němce připomínající události listopadu 1989. V galerijním prostoru byl prezentován například projekt ČAK Advokáti proti totalitě, výstavu zde měl také spolupracovník Bulletinu advokacie, karikaturista Lubomír Lichý.

 

Lidé nahlédli do reprezentační místnosti i do kanceláří představenstva

Návštěvníci si v rámci Dne otevřených dveří prohlédli také hlavní reprezentační místnost Kaňkova paláce, kde je k vidění i část historického fondu komorové knihovny či portrétní galerie předsedů Advokátní komory v Čechách. Zasedací místnost slouží k jednání představenstva ČAK, přijímání zahraničních i tuzemských návštěv a dalším akcím. Otevřeny k prohlídce byly také kanceláře vedení, kde se příchozí setkali i s předsedou ČAK JUDr. Robertem Němcem, LL.M.

Prohlídka končila v podkrovních prostorách Kaňkova paláce, konkrétně v zasedací místnosti, kde byl pro zájemce připraven workshop.

 

Tématem workshopu byla Motivace lidí v advokátní kanceláři 

V rámci prohlídky sídla Komory se od 15 hodin konal v menší zasedací místnosti ve třetím patře paláce workshop „Motivace lidí v advokátní kanceláři“, jehož se za představenstvo ČAK zúčastnili její předseda JUDr. Robert Němec, LL.M., místopředsedkyně JUDr. Monika Novotná a JUDr. Michala Plachká, LL.M., místopředseda JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., a Mgr. Lukáš Trojan, člen představenstva, a Mgr. Pavel Kroupa, náhradník představenstva.

 

 

„Nechtěli bychom, aby tento workshop byl nějakou přednáškou, naopak – chceme, aby byl o sdílení nápadů a zkušeností z praxe advokátních kanceláří, ať už velkých, z Prahy a krajských měst, tak těch menších z regionů,“ řekla v úvodu semináře Michala Plachká, která účastníky celou akcí provázela. „S ohledem na fakt, že ubývá mladých lidí, absolventů právnických fakult, kteří by chtěli pracovat v advokacii, jsme záměrně zvolili jako téma motivaci zaměstnanců a kolegů… Byla bych velmi ráda, kdybyste se aktivně zapojili a podělili se s námi o zkušenosti, které se osvědčily, případně neosvědčily konkrétně ve vaší kanceláři,“ dodala.

Poté předala slovo kolegovi Pavlu Kroupovi, který měl pro účastníky akce připravenu malou „rozehřívací“ anketu, v níž měli vybrat z 11 témat (flexibilní pracovní doba, home-office, pravidelná školení a vzdělávání, mentoring a koučink, transparentní kariérní postup, zdravotní a wellness programy, týmové aktivity a team-building, otevřená komunikace, moderní pracovní prostředí, benefity a pro bono právní služby) čtyři, o kterých by chtěli hovořit podrobně. Nikoho nepřekvapilo, že na špici se umístila kategorie „uznání a odměny“, následovaná „transparentním kariérním postupem a flexibilní pracovní dobou“, čtveřici pak uzavíralo téma „home-office“.

Zde poukázal předseda ČAK Robert Němec na fakt, že zcela postrádá téma, které bylo zásadní pro jeho generaci advokátů, a to svobodu a nezávislost povolání. „I dnes je cílem každého advokáta v naší kanceláři zachování nezávislosti, tomu odpovídají i nastavené procesy,“ uvedl Robert Němec a poté přiblížil situaci ve velké kanceláři.

V následující skoro dvě hodiny trvající živé diskusi, do níž se zapojili jak členové představenstva, tak i účastníci workshopu, se hovořilo o struktuře kanceláře, systému odměňování jednotlivých zaměstnanců a jejich rolích v rámci kanceláře, faktoru věku při práci s klienty, či nákladech na činnost kanceláře.

Tématem druhé části workshopu pak byly další motivační aktivity. „Dnes mají mladí lidé jiné priority, peníze je nemotivují jako dříve, protože nechtějí všechen svůj čas věnovat jen práci,“ konstatoval Pavel Kroupa. „V praxi jsem si ověřil, že důležité je upřímně se o lidi zajímat. Jedním z nejdůležitějších faktorů spokojenosti na pracovišti je tým a atmosféra v něm, to, pro koho pracuješ a jakou práci děláš, a samozřejmě vzájemný respekt,“ uzavřel.

Na něj pak navázali jeho kolegové s výčtem dalších motivačních prvků, přičemž jako zásadní se ukázala flexibilní pracovní dobu a ne/možnost pracovat „na dálku“. Tady se všichni přítomní shodli na tom, že u některých pozic v rámci kanceláře home-office možný je, u některých nikoliv. Shoda panovala také na tom, že přítomnost na pracovišti je naprosto zásadní pro nastavení a budování vztahů mezi kolegy, u koncipientů pak pro jejich rychlejší rozvoj.

V závěru workshopu Michala Plachká všem přítomným poděkovala za aktivní zapojení se do diskuse, účastníky pak vyzvala, aby – v případě, že mají ještě nějaké dotazy, na něž se nedostalo – určitě napsali a za vedení Komory vyjádřila přesvědčení, že to jistě nebyla poslední akce tohoto druhu.

* * *

První Den otevřených dveří se setkal s velkým zájmem a pokračoval až do 18 hodin večerních. Nadále samozřejmě platí, že do Komory budou pro advokáty, advokátky, koncipienty a koncipientky dveře otevřené vždy, nejen během podobných akcí, stačí vejít… Rádi jsme se s Vámi setkali a rádi Vás zde opět uvítáme!

 

 

Den otevřených dveří do sídla ČAK měl ve středu dopoledne ještě jeden milý dozvuk. Dvě kolegyně advokátky si spletly termín jeho konání a přijely až ve středu. Ale vůbec to nevadilo, připravili jsme pro ně speciální soukromou prohlídku Kaňkova paláce, když už na svou Komoru vážily cestu ze Žďáru nad Sázavou a od Mělníka!

 

 

Redakce AD

Foto: redakce AD

Go to TOP