Velký dík všem kolegům, právníkům všech profesí

Tento článek je věnován všem advokátům a právníkům, kteří se ke koronavirové krizi postavili čelem, z úvodního šoku se rychle vzpamatovali a v nezvyklé situaci profesionálně a kvalitně radili svým klientům.

Na všespolečenskou krizi tohoto typu jsme nebyli připraveni, „za pochodu“ jsme flexibilně improvizovali, plánovali ze dne na den, z hodiny na hodinu. Specifické dotazy od klientů byly provázané s novými vládními zákazy a příkazy, nefungovaly obchody, restaurace, provozovny. K tomu nám zavřely školy a naše malé děti jsme měli na starosti po celý den.

Během nouzového stavu jsem měla možnost spolupracovat se spoustou advokátů a právníků, kteří odvedli velký kus práce, vyvinuli nemalé úsilí při řešení aktuálních tíživých otázek a za nelehké situace poskytovali svým klientům kvalifikovanou právní podporu. V zájmů svých klientů nás kontaktovali s dotazy k podmínkám provozu podnikatelských činností a aktivit, například k možnosti konání neodkladné valné hromady, podání žádostí o podpůrné programy COVID nebo Antivirus apod. Za platnosti absolutního zákazu cestování jsme společnými silami zkoumali možnosti realizace důležitých zahraničních služebních cest, vstupu klíčových zahraničních obchodních partnerů a pracovníků na území ČR apod.

Specifickou oblastí byla problematika smíšených rodin, které do vyhlášení nouzového stavu žily střídavě v zahraničí. Velkou práci při poradenství rodinám „před a po rozvodu“, v oblasti realizace střídané péči a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech rodinných vykonala Unie rodinných advokátů.

Je pravdou, že se ojediněle vyskytli advokáti, kteří žalovali stát kvůli vyhlášení nouzového stavu a přijetí série mimořádných opatření, podávali trestní oznámení na členy vlády a Ústředního krizového štábu. Toto mi nepřísluší hodnotit, soudy a orgány činné v trestním řízení rozhodnou. Osobně si jen myslím, že sama advokacie a profesní čest klade vysoké nároky na kvalitu a odbornost takových podání, aby se případně nejednalo o určitý druh „přehnaného aktivismu“.

Milí kolegové-právníci všech profesí, všem Vám patří velký dík. Pevně věřím, že jsme z této krize vyšli jako společnost o něco silnější, rozumnější, zkušenější. Koronavirus nám přinesl to největší možné ponaučení: rozlišovat pravé osobnosti od těch vyumělkovaných „celebrit z bulváru“.

 

JUDr. Diana Kantorová
autorka pracuje na Ministerstvu zdravotnictví ČR
Foto: Pixabay a archiv JUDr. D. Kantorové
 

Go to TOP