Soudci a advokáti společně diskutovali, jak nejlépe řešit rodičovské konflikty

Justiční akademie a Česká advokátní komora uspořádaly ve středu 1. listopadu v prostorách Justičního areálu v Praze konferenci Moderní opatrovnická justice a advokacie: řešení rodičovských konfliktů. Více než osmdesátka účastníků a účastnic z řad advokacie a justice na něm diskutovala o rodičovských kompetencích, edukaci, předběžných opatřeních v rodinně-právních věcech či rozhodování věcí, které jsou pro dítě významné, ale rodiče se na nich neshodnou…

 

Akci zahájil svou přednáškou na téma rodičovských kompetencí a potřeb nahlížet na tuto problematiku prismatem naplňování potřeb dětí prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. Ten přítomným vysvětlil, co se děje s psychikou rodiče i dětí v okamžiku rozpadu rodiny, a připomněl, jaké specifické rodičovské kompetence je třeba u rodičů posilovat, aby zvládli provést své dítě tímto nelehkým obdobím. Patří mezi ně:

  • udržet stabilní psychosociální a geografické prostředí dítěte,
  • podpořit dítě v kontaktu s druhým rodičem,
  • akceptovat druhého rodiče jako vychovatele,
  • deskalovat spor před dítětem,
  • komunikovat ve věcech dítěte.

Jak přednášející, tak účastníci akce se shodli na tom, že je pro rodiče velmi těžké a v řadě případů zcela kontraintuitivní se takto v době rozchodu či rozvodu chovat, ale že všichni odborníci včetně advokátů a soudců by tyto kompetence měli u rodičů posilovat.

 

Že efektivním nástrojem, jak tak činit, může být edukace rodičů, se následně snažila účastníky přesvědčit Markéta Nováková ze cochem.cz. Při tom zmínila kupříkladu i „Rodičovský plán“, který byl měl rodičům pomoci při promýšlení otázek, jež se týkají společného výkonu rodičovských povinností, zejména zajištění výchovy a vzdělávání, určení místa bydliště atd. Přiblížila také, jak důležitou roli při edukaci rodičů mohou hrát právě advokáti.

 

Zbývající část akce se již nesla v duchu ryze právních témat, o která se vždy postarala lektorská advokátně-soudcovská dvojice.

Prvního tématu, kterým byla předběžná opatření v rodinně-právních věcech, se za advokáty ujala JUDr. Renáta Šínová, PhD., která představila také změny připravované v rámci aktuální „rozvodové reformy“. Z řad soudkyň jí asistovala Mgr. Jana Provazníková z Okresního soudu v Táboře, která je aktuálně také předsedkyní Sdružení rodinně-právních a opatrovnických soudců.

Tématem výkonu rozhodnutí v rodinně-právních věcech se pak zabývala lektorská dvojice Mgr. Kryštof Janek za advokáty a JUDr. Pavel Kotrady, předseda Okresního soudu ve Vsetíně.

Třetího tématu – rozhodování záležitostí pro dítě významných, na kterých se rodiče neshodnou – se ujaly advokátka Mgr. Veronika BočanováJUDr. Soňa Soukupová z Okresního soudu v Chrudimi. Součástí prezentace byly i příklady z praxe, týkající se například změny bydliště na velkou vzdálenost.

 

Konference se účastnilo více než 80 účastníků a účastnic z advokacie a justice. Přednesené příspěvky provázela po celý den živá a velmi kultivovaná diskuse. Bylo z ní zřejmé, že na konferenci přišli především právní profesionálové, kteří si uvědomují, že oblast rodinného práva je specifickou agendou, jež kromě právních znalostí vyžaduje i neprávní nadstavbu složenou ze znalostí vývojové psychologie a dobrých komunikačních schopností a empatie.

Organizátorky akce Mgr. Jana Zapletalová Koláčková a JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., vyjádřily v závěru akce naději, že na tento formát akce Justiční akademie společně s Českou advokátní komorou navážou i v dalších letech.

 

 

Konání akce svým finančním příspěvkem umožnila Česká advokátní komora a Justiční akademie v rámci projektu Zlepšení přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti financovaného prostřednictvím Fondů EHP a Norska 2014–2021.

 

Mgr. Jana Zapletalová Koláčková, Justiční akademie Kroměříž
Foto: autorka a Odbor výchovy a vzdělávání ČAK

Go to TOP