Sněmovní výbor nedal stanovisko k uzákonění digitální podoby dokladů

Bez stanoviska Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj bude Poslanecká sněmovna projednávat vládní novelu zákona č. 12/2020 Sb., o právu

Bez stanoviska Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj bude Poslanecká sněmovna projednávat vládní novelu zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, a dalších souvisejících zákonů, podle níž by se lidé mohli už příští rok začít prokazovat prozatím českým úřadům a institucím digitální podobou osobních průkazů místo fyzických dokladů. Výbor na svém jednání dne 2. listopadu 2023 nepřijal – s ohledem na shodný počet přítomných členů za koalici a opozici – k předloze usnesení. Ve sněmovně je předloha před druhým čtením, v němž mohou zákonodárci podávat pozměňovací návrhy.

 

Digitální stejnopisy dokladů by měly být podle novely dobrovolné, fyzické průkazy nenahradí. Nebude je možné použít ani pro dálkové prokazování totožnosti. Spuštění projektu digitálních dokladů by podle vlády mělo státní správu vyjít zhruba na půl miliardy korun, roční provozní náklady odhaduje kabinet na 50 milionů korun.

K prokazování digitálním dokladem bude podle novely potřebná aplikace v mobilním telefonu, kterou vypracuje Digitální informační agentura (DIA). Lidé prostřednictvím aplikace pošlou požadavek na identifikaci, prokážou se přitom bankovní identitou nebo jiným způsobem elektronického ověření totožnosti. Aplikace vygeneruje kód, který si ověřující úřad, například policie nebo pošta, zkontroluje ve vlastní čtecí aplikaci.

Ministr pro místní rozvoj PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., před členy výboru zdůraznil, že digitální doklad bude v mobilním telefonu bezpečný. „Bude zamčený stejně jako elektronické bankovnictví,“ uvedl. Půjde podle něho také na dálku vypnout.

Zákon předpokládá, že digitální stejnopis bude mít stejné právní účinky jako originální doklad. Nebude možné ho vystavit bez existence fyzického průkazu a nebudou v něm obsaženy žádné údaje nad rámec fyzického dokladu. Lidé si budou moct sami vybrat, zda se budou prokazovat běžným dokladem, nebo digitálně. Státní správa bude mít povinnost přijímat obě varianty průkazů.

Zákon by měl nabýt účinnosti 1. ledna příštího roku, povinnost přijímat digitální verze průkazů má nabíhat postupně. Od začátku roku by je měly přijímat orgány ústřední státní správy, od července kraje. V roce 2025 by se povinnost rozšířila na všechny zbývající správní orgány, včetně velvyslanectví.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP