Exekutoři pozitivně hodnotí zkrácení moratoria na exekuce

Exekutoři pozitivně hodnotí zkrácení moratoria na provádění exekucí movitých a nemovitých věcí z původního ministerského návrhu o dva měsíce do 30. června 2020. Informovala o tom Exekutorská komora. Pravidla insolvencí i exekucí se kvůli koronavirové krizí změní, vládní návrh zákona v pátek schválil Senát.

Předloha například předpokládá, že podnikatelé a firmy v přechodných hospodářských potížích na sebe nebudou muset bez zbytečného odkladu podat insolvenční návrh. Do konce června budou pozastaveny až na výjimky exekuce movitých věcí i nemovitostí.

Vhodnější řešení by však podle komory bylo řešit situaci pomocí individuálních návrhů dlužníků na odklad exekuce, u nichž její prezidium doporučilo soudním exekutorům shovívavější postup. Plošná opatření mohou mít negativní dopad na ekonomickou situaci věřitelů i soudních exekutorů, uvedla komora.

Za povšimnutí stojí podle komory také skutečnost, že změny se týkají pouze exekucí vedených soudními exekutory a výkonu rozhodnutí. Stát i orgány územní samosprávy tak výrazně zvýhodnil své postavení jako největšího věřitele v zemi, neboť daňové a správní exekuce mohou být dále prováděny bez omezení, dodala komora.

Dočasné změny v podobě pozastavení mobiliárních exekucí či dražeb majetku dlužníka mohou být pro věřitele komplikací, v kontextu aktuální situace je však Česká asociace věřitelů vnímá jako vcelku pochopitelné a přijatelné. Za relativně snesitelný kompromis považuje i zmírnění pravidel u starých oddlužení, byť by se obecně takovým způsobem pravidla v průběhu hry měnit neměla.

„Zásadně ale nesouhlasíme s trvalým a razantním zvýšením minimální hodnoty dluhu, pro který bude možné dražit dlužníkovu nemovitost,“  řekl ČTK prezident asociace Pavel Staněk. Dražba nemovitosti je až posledním způsobem výkonu exekuce, když ty mírnější selhaly. Nově se kvůli této změně dluhy do 100.000 mohou stát nevymahatelnými, přestože dlužník rozhodně nebude nemajetný. Postačí, když oficiálně nebude vykazovat žádné příjmy ani přiznaně vlastnit jiný zabavitelný majetek, což už dnes není v praxi nic neobvyklého, dodal.

Ředitel metodického odboru Svazu českých a moravských družstev Martin Hanák upozornil na negativní dopad, který bude mít pro družstva a společenství vlastníků zvýšení hranice dluhu, pro kterou lze dražit nemovitost. Vymáhané dluhy za bydlení totiž často 100.000 Kč nepřesahují. Čím déle ale bude exekuci odkládat, tím bude vyšší riziko, že dluh nevymůže nikdy. Může se tedy podle něj očekávat, že s tím, jak se zhorší ekonomická situace velkého množství obyvatel, poroste počet dlužníků v bytových domech.

Obecně by asociace uvítala, kdyby se stát v rámci ochranných opatření zabýval spíše řešeními, která nepůjdou výhradně k tíži věřitelů. Jedním z nich by mohlo být například zrušení výběru DPH z nákladů exekuce a oddlužení, což by dlužníkům řízení zlevnilo o pětinu, poznamenal Staněk.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP