Projekt ČAK a PF UK se líbí, advokáti už pro studenty připravili téměř 200 praxí

Advokátky a advokáti vzali Právní praxi, společný projekt Právnické fakulty Univerzity Karlovy a České advokátní komory, za svůj. Pro studenty práv připravili neuvěřitelných 173 míst, kam mohou přijít získávat praktické zkušenosti z advokacie. Do projektu, který je od letního semestru, tedy od ledna 2023, novým povinně volitelným předmětem, se zapojilo na devadesát advokátek, advokátů a advokátních kanceláří. Jsou mezi nimi jak samostatní advokáti, tak i velké, dokonce i nadnárodní kanceláře (ZDE). Společné memorandum o spolupráci při výkonu odborné praxe studentů práv stvrdili začátkem listopadu svým podpisem předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., a děkan PF UK – profesor JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

 

„Je to báječné, báječné, báječné!” říká garantka předmětu Právní praxe v advokátních kancelářích a členka představenstva Komory, jejímž „resortem“ je výchova a vzdělávání, JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D., a dodává: „Pevně věřím, že studenti v maximální možné míře využijí šance prozkoumat neprobádané hlubiny právní praxe. Půjčím si slova jednoho slavného člověka, protože se s nimi ztotožňuji: ´Nejlepší vzdělání, které můžete dostat, je pozorovat opravdové mistry při práci.´ Je naším společným přáním, myslím tím celé představenstvo Komory a také zapojené advokátky a advokáty, aby kvalita projektu Právní praxe bezezbytku naplňovala slova Michaela Jacksona, protože právě on je vyřkl.”

Nejvíce míst pro praxi v advokacii se otevírá v Praze, ale své nabídky poslali i advokáti z Olomouce, ze Zlína, Liberce, z Příbrami, Českých Budějovic, Hradce Králové i sousedních Pardubic, Kolína, Břeclavi, Ostravy, Kladna, Lovosic, zastoupeno je pochopitelně i Brno, Uherské Hradiště, Jihlava, Sokolov, Bruntál či Plzeň.

„Naše advokátní kancelář věří, že studentská praxe je pro budoucí úspěšné uplatnění v právnické profesi zásadní. S nadšením jsme tedy přijali zprávu o zahájení spolupráce mezi Českou advokátní komorou a Právnickou fakultou Univerzity Karlovy,“ přiblížil podnět k zapojení se do projektu advokát Mgr. Ing. Martin Kopecký z kolínské AK Kopecký Hála & Co. Myslíme si, že praxe studentů v jednotlivých justičních profesích by se co nejdříve měla stát stejně samozřejmá, jako je praxe studentů lékařských fakult v nemocnicích. Vzhledem k tomu, že v naší kanceláři máme podmínky pro výkon studentské praxe, bereme účast v tomto projektu prakticky za svou povinnost a zároveň za možnost podpořit naše budoucí kolegy v jejich studijním úsilí,“ dodal Martin Kopecký.

Pozitivně projekt hodnotí i advokátka a místopředsedkyně představenstva Komory JUDr. Monika Novotná: „Naše kancelář Rödl & Partner spolupracuje se studenty prakticky od svého vzniku, řada z našich skvělých studentů u nás zůstala i jako koncipienti a potom advokáti. Domnívám se, že zapojení studentů do praxe advokátní kanceláře je oboustranně přínosné – studenti se seznámí s podstatou práce advokáta a budou daleko snáze zvažovat, zda je tato práce láká. A advokáti mohou šikovné studenty motivovat k další praxi u nich v kanceláři. Proto spolupráci s Právnickou fakultou UK hodnotím velmi pozitivně. Je přece skvělé, když si studenti mohou své teoretické znalosti ověřit v praxi.

Studenti si v lednu budou moci vybírat ze skutečně pestré nabídky. Právnická fakulta má k dispozici i počty studentů, kteří jsou u jednotlivců nebo v AK vítáni na praxi. Někteří advokáti upřesnili své požadavky na studenty, vyžadují například znalost angličtiny, nebo praxi nabízejí pro ty, kteří se věnují specifické oblasti práva. Kupříkladu Herešová advokáti s. r. o. nabízí zaměření na finanční právo a GDPR, v rutland & partners, advokátní kancelář s. r. o., bude možné zorientovat se v občanském, obchodním, správním právu, s důrazem na realitní business. „Studenti budou moci nahlédnout do uplatňování cestovního práva, náhrady škody na zdraví, GDPR a práva ve školství,” uvádí v přihlašovacím formuláři do projektu Holubová advokáti s. r. o.

Ne nezanedbatelnou informací pro studenty je, že za absolvování Právní praxe v advokátní kanceláři získají šest kreditů. Důležitou informací pro advokáty zase je, že jako poskytovatelé praxe musejí zajistit vybraným studentům místní a materiální zázemí, ale naopak nemusejí počítat se zvýšenými mzdovými náklady za jejich činnost, protože studentům nenáleží za praxi finanční odměna.

Právnická fakulta UK bude po skončení semestru analyzovat úspěšnost projektu a spokojenost studentů. Se všemi zapojenými advokátkami a advokáty se ČAK spojí a rovněž se bude dotazovat na zkušenosti a inspiraci pro zimní semestr 2023/2024. O možnosti začlenit se do projektu, případně v něm pokračovat v dalších semestrech bude Komora včas informovat nejen na stránkách Advokátního deníku a www.cak.cz, ale i prostřednictvím News, Bulletinu advokacie a na sociálních sítích Twitter a LinkedIn.

Seznam všech, kdo pro studenty chtějí připravit zajímavou praxi, je zveřejněn na webových stránkách ČAK.

 

Redakce AD
Foto: canva.com

 

 

Go to TOP