Třicítka advokátů diskutovala v Klatovech o problematice AML

Na začátku října se v Klatovech uskutečnilo setkání advokátek a advokátů Regionálního střediska ČAK pro Západní Čechy spojené s přednáškou Mgr. Petry Vráblikové, místopředsedkyně Sekce ČAK pro AML, o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Stěžejním bodem programu akce, která se nesla ve velice příjemné přátelské atmosféře, byla právě zmíněná přednáška týkající se problematiky AML při výkonu advokacie. Jako velmi přínosnou hodnotili účastníci setkání – a to jak domácí, z Plzeňska a Karlovarska, tak i několik hostů, advokátek a advokátů z Prahy – možnost konzultovat ještě po skončení prezentace s magistrou Vráblikovou konkrétní situace ze své praxe. Téma tak rezonovalo i v konverzaci v navazující společenské části akce.

 

   

 

Mgr. Jaroslav Liška ml., představitel Regionálního střediska ČAK Západní Čechy a člen Kontrolní rady ČAK
Foto: autor

 

 

Go to TOP