Zlepšit pomoc obětem trestných činů chce policie s neziskovými organizacemi

Zlepšit situaci obětí trestných činů má dohoda, kterou policie podepsala s neziskovými organizacemi, informovali policejní prezident Mgr. Martin Vondrášek a zástupci neziskového sektoru. Memorandum zahrnuje organizace věnující se obecnému násilí i zvlášť zranitelným obětem.

 

„Považujeme za výsostně důležité přistupovat k obětem trestných činů empaticky a snažit se jim zprostředkovat následnou péči,“ uvedl policejní prezident. Loni se podle něj stalo v Česku přes 180 000 trestných činů a u naprosté většiny z nich jsou poškozenými konkrétní lidé. Často se bojí čin oznámit nebo potřebují další péči a podporu – psychologickou i právní. Policie podle něj dokáže poskytnout prvotní krizovou intervenci.

Spolupráce policie s neziskovým sektorem funguje podle Martina Vondráška dobře. Dohoda má nadále kooperaci prohloubit a zintenzivnit. Součástí budou pravidelné schůzky policistů s organizacemi či vzdělávání příslušníků policie.

„Slibujeme si od toho silnější a respektující kooperaci ve prospěch obětí trestné činnosti,“ prohlásila Mgr. Klára Kalibová, Ph.D., z Asociace organizací poskytujících pomoc obětem trestných činů. V dohodě jsou podle ní zastoupeny organizace, které se věnují obecnému násilí a obecným právům obětí, ale i zvlášť zranitelným obětem – dětem či obětem sexuálního násilí. Neziskový sektor podle ní může pomoci policii včas oběti identifikovat a zajistit veškeré jejich potřeby.

Policie je podle Kláry Kalibové prvním státní institucí, která k takovéto dohodě přistoupila. „Přistupuje k tomuto kroku deset let po přijetí zákona o obětech trestných činů,“ uvedla. Organizace proto věří, že policisty budou následovat například i ministerstva spravedlnosti, sociálních věcí či zdravotnictví.

 

Zdroj: ČTK
Foto. canva.com

Go to TOP