Rada pro spravedlnost a vnitřní věci řešila agresi Ruska či insolvenční právo

Pravidelné zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci se konalo v Lucemburku 20. října. Delegaci Ministerstva spravedlnosti vedl náměstek Mgr. Karel Dvořák. Projednávala se válečná agrese Ruska vůči Ukrajině, některé aspekty insolvenčního práva či justiční spolupráce v boji proti organizovanému zločinu.

 

„V Lucemburku jsme se zabývali mimo jiné návrhem směrnice o harmonizaci některých aspektů insolvenčního práva. Návrh by měl přispět k podpoře přeshraničních investic tím, že stanoví společné normy pro účinná insolvenční řízení. Konkrétně jsme se věnovali především otázce vylučovacích žalob a efektivní ochrany majetkové podstaty před neoprávněným vyvedením majetku před zahájením insolvenčního řízení,“ uvedl náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák.

Loni v prosinci Komise představila návrh směrnice, kterou se harmonizují některé aspekty insolvenčního práva obchodních společností. Tento návrh je v současné době projednáván v Radě. Na svém setkání v Lucemburku diskutovali ministři o vybraných částech návrhu (zejm. o problematice vylučovacích žalob).

Tématem byla také válečná agrese Ruska vůči Ukrajině a boj proti beztrestnosti. Španělské předsednictví předložilo dokument o justiční reakci a boji proti beztrestnosti ohledně zločinů spáchaných v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině. Ten shrnuje veškerá opatření a kroky, které byly v této oblasti učiněny od posledního zasedání Rady.

Ministři byli také informováni o současném stavu justiční spolupráce s Latinskou Amerikou v boji proti organizovanému zločinu.

V rámci zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci se konalo také bilaterální jednání náměstka ministra spravedlnosti Karla Dvořáka se státní tajemnicí Ministerstva spravedlnosti SRN Angelikou Schlunck. „Na bilaterálním jednání se zástupci Německa jsme projednali pozice Česka a Německa k aktuálně projednávané evropské legislativě. A dohodli jsme pravidelnou spolupráci a setkávání na úrovni obou ministerstev,“ uvedl po jednání Karel Dvořák.

 

Zdroj: MSp
Foto: canva.com

Go to TOP