Pražský MS zrušil část opatření MZd o testování před návratem do ČR

Městský soud v Praze zveřejnil dne 7. září 2021 svůj rozsudek č. j. 10A 74/2021 – 123, jímž zrušil ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 8. 2021, č. j. MZDR 20599/2020-114/MIN/KAN, v části výroku čl. I, bod III., odst. 4 písm. a) a b), a to s účinností od 11. 9. 2021. Opatření se týká povinnosti pořídit si před návratem ze zahraničí test na covid-19. Jak uvedl MS v Praze, z ochranného opatření MZd není patrné, jaká zdravotnická zařízení mohou testy provádět a proč ministerstvo vyloučilo možnost, aby to byla česká zařízení.

 

Návrh na zrušení odstavce 4 písm. a) a b), bodu III, čl. I ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 8. 2021, č. j. MZDR 20599/2020-114/MIN/KAN, podala u Městského soud v Praze společnost Poliklinika Anděl z Prahy 5. Ta v návrhu uvedla, že „z odůvodnění k napadené části ochranného opatření není vůbec zřejmé, co odpůrce (Mzd) k jeho přijetí vedlo, co se jím má dosáhnout a proč zvolil k dosažení jím zamýšleného účelu zrovna tyto prostředky – tedy požadavek na provádění antigenního a PCR testování poskytovatelem zdravotních služeb s oprávněním poskytovat zdravotní služby v dané zemi, a nikoliv akreditovanou laboratoří tak, jako doposud“.  Ministerstvo zdravotnictví v červnu t. r. totiž určilo, že testy na přítomnost covidu-19 před návratem do ČR mohou provádět pouze zahraniční poskytovatelé zdravotních služeb. Do té doby je mohly provádět akreditované laboratoře (tedy i české), jež tuto službu poskytovaly například cestovním kancelářím.

Podle soudu MZd neobjasnilo status poskytovatele zdravotních služeb ani status poskytovatele zdravotních služeb v dané zemi. Není tedy zřejmé, „proč zrovna a pouze poskytovatel zdravotních služeb v dané zemi může vystavit potvrzení o antigenním testu. Pouze odhadem by mohl městský soud dovodit, že záměrem odpůrce mohlo být, že poskytovatel zdravotních služeb v dané zemi splní podmínku věrohodnosti a kvality provedeného testování. Tento motiv však MZd především nijak nevysvětluje, neodůvodňuje a nesrovnává s jinými alternativami, a není tak možné posoudit, zda se jedná skutečně o přiměřený, nezbytný a vhodný požadavek.“

Soud připustil, že požadavek na předložení testu při návratu z některých zemí je legitimní. Problém však vidí v tom, že Ministerstvo zdravotnictví nevysvětlilo důvody, proč nařídilo změnu, po které nemohou tuto službu v zahraničí poskytovat i české akreditované laboratoře. Opatření navíc neodůvodněně rozlišuje mezi antigenním a PCR testem, kdy u antigenního testu v podstatě vyžaduje přísnější podmínky.

„Regulace je zjevně přísnější oproti tomu, co odpůrce jinak akceptuje na území ČR. Tím spíše není možné přezkoumat, zda se v případě zavedené podmínky opatřením jedná skutečně o přiměřený, nezbytný a vhodný požadavek. Potřebné odůvodnění této části výroku přitom nevyplynulo městskému soudu ani zprostředkovaně z podpůrných podkladů, na které opatření částečně odkazuje… Uvedené deficity ve výsledku znamenají, že ani pro adresáty uvedeného opatření nemusí být dostatečně srozumitelné, jaké zdravotnické zařízení před vstupem na území České republiky může provést test tak, aby jej odpůrce aproboval. Bez náležité definice statusu zařízení, jejichž potvrzení odpůrce míní akceptovat jako věrohodné, by skutečně ad absurdum mohlo dojít i k tomu, že bude v zahraničí vystaveno potvrzení o testu, který bude vykonaný v nižším standardu a který ani nemusí splnit požadavek na prokázání bezinfekčnosti osoby vstupující na území České republiky.“

„S ohledem na to, že městský soud v odůvodnění opatření zcela postrádá relevantní důvody pro zavedení podmínky testování ke vstupu na území České republiky podle výrokové části čl. I, bod III., odst. 4 písm. a) a b) opatření 7, jež znemožňují přezkum této části napadeného opatření, soud výrok opatření 7 odpůrce v souladu s § 101d odst. 4 ve spojení s § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s. bez jednání pro nesrozumitelnost – nedostatek odůvodnění zrušil v rozsahu jeho napadení, tj. v rozsahu č. I, bod III, odst. 4 písm. a) a b).“

Městský soud dal Ministerstvu zdravotnictví čas na to, aby uvedený bod ochranného opatření upravilo, a proto posunul zrušení předmětného bodu mimořádného opatření na 11. 9. 2021. Poté přestane tento bod napadeného opatření platit.

Celý rozsudek č. j. 10A-74/2021- 123 naleznete ZDE.


Zdroj: Městský soud v Praze
Foto: canva.com

Go to TOP