Soudkyně doktorka Hana Nová převzala ocenění za celoživotní přínos

Legenda českého opatrovnického soudnictví, doktorka Hana Nová, převzala ve středu 18. prosince 2019 od Soudcovské unie ČR, Spolku rodinněprávních a opatrovnických soudců a Unie rodinných advokátů ocenění za svůj obětavý celoživotní přínos tomuto často opomíjenému právnímu oboru. Doktorce Nové k 31. prosinci 2019 ze zákona zanikne soudcovská funkce. Slavnostní předání se konalo v jednací síni Městského soudu v Praze. 

Ocenění předala doktorce Nové prezidentka Soudcovské unie Mgr. Daniela Zemanová (na snímku). Za její mnohaletou obětavou práci jí dále poděkovaly předsedkyně Spolku rodinně právních a opatrovnických soudců JUDr. Libuše Kantůrková a prezidentka Unie rodinných advokátů JUDr. Daniela Kovářová; s krásnou květinou se přidal i soudce Vrchního soudu v Praze a první viceprezident Soudcovské unie JUDr. František Kučera.

I když je JUDr. Hana Nová všeobecně známou a respektovanou soudkyní (a také autorkou řady publikací, velmi žádanou lektorkou, která se významně podílela i na přípravě příslušných pasáží nového občanského zákoníku, a v neposlední řadě též Právníkem roku 2010 v oboru rodinné právo), svoji profesní kariéru zahájila v roce 1972 jako prokurátorka na obvodní prokuratuře pro Prahu 2, kde měla na starosti všeobecný a občanskosoudní dozor. Od roku 1987 se této agendě věnovala na pražské městské prokuratuře. Až na jaře roku 1991 odešla jako první prokurátorka v zemi do soudnictví a stala se na následujících osmadvacet let opatrovnickou soudkyní na Obvodním soudě pro Prahu 8.

Justice však o doktorku Novou nepřijde ani v dalších letech. Jak řekla Advokátnímu deníku, na Obvodním soudě pro Prahu 4 se bude věnovat asistentské a poradenské činnosti. Své zkušenosti by ráda dále předávala i jako pedagožka.

 

PhDr. Ivana Cihlářová

Foto redakce

Go to TOP