Letošní setkání zahraničních advokátů ČAK navázalo na úspěch předchozí akce

V pondělí 16. října 2023 se v Galerii 17. listopadu v sídle České advokátní komory uskutečnilo další setkání zahraničních advokátů registrovaných v seznamu ČAK. Tato akce byla historicky poprvé zorganizována již v roce 2019 (Advokátní deník o ní informoval ZDE), ovšem pandemie onemocnění covid-19 tuto novou iniciativu přerušila.

 

Již po prvním setkání zahraničních advokátů před čtyřmi roky se všichni jeho účastníci shodli na tom, že by si přáli, aby se z této iniciativy stala tradice. Ostatně, je to i záměr ČAK, neboť už od počátku je tato akce koncipována jako každoroční. I proto bylo letošní setkání vnímáno všemi přítomnými velmi pozitivně.

Akce se zúčastnilo přes třicet zahraničních advokátů, převážně ze zemí EU, např. z Francie, Německa, Řecka, Itálie, ale i mimo EU, např. z USA, Izraele či Ukrajiny.

Jménem České advokátní komory hosty přivítala JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D., členka představenstva ČAK. Po jejím krátkém vystoupení následovala velice živá a přátelská diskuse a intenzivní networking. Přítomní advokáti velmi ocenili, že mohli navázat nové vztahy a seznámit se jak s kolegy, kteří pocházejí ze stejné země, tak i s kolegy z jiných jurisdikcí a též se zástupci a pracovníky ČAK.

Jsem velmi rád, že jsem měl příležitost se této události zúčastnit. Jsem registrován jako usazený evropský advokát v ČAK již od roku 2016 a bylo to poprvé, kdy jsem měl možnost se v tomto měřítku setkat s kolegy z různých zemí, kteří pracují v ČR v rámci různých právních systémů. Toto setkání mě velmi obohatilo na profesní i osobní úrovni. Bylo zajímavé diskutovat stejnou problematiku z pohledu právních systémů různých zemí, z pohledu práva EU i mezinárodního práva. Musím také velmi ocenit práci organizátorů celé akce,“ konstatoval jeden z účastníků setkání, advokát Pierluigi Nudo, LL.M., z Itálie.

V průběhu podvečera byli též přítomní hosté informováni o nabídce vzdělávacích akcích ČAK v anglickém jazyce, jichž se mohou zúčastnit, jako jsou např. webinář „Advokátní povinnost mlčenlivosti v ČR a v Evropě“, který se uskuteční 26. října 2023 (viz ZDE) či konference „Trusty a nadace v ČR a zahraničí“, jež se koná 10. listopadu 2023 v Praze (viz ZDE).

Ohlasy na toto druhé společné setkání zahraničních advokátů byly veskrze pozitivní – je nesporné, že i díky takovýmto akcím je ČAK právem vnímána jako otevřená organizace, která podporuje mezinárodní vztahy a spolupráci.

 

JUDr. Eva Indruchová, LL.M., Ph.D., konzultantka pro mezinárodní vztahy, Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: redakce AD

Go to TOP