Historicky první setkání zahraničních advokátů ČAK mělo velký úspěch

V úterý 28. května 2019 se na půdě ČAK uskutečnilo historicky první setkání zahraničních advokátů registrovaných v seznamu ČAK. Bylo výsledkem společné iniciativy dvou odborů ČAK – odboru mezinárodních vztahů a odboru výchovy a vzdělávání.

Setkání se zúčastnily více než čtyři desítky advokátů, převážně ze zemí EU, konkrétně z Německa, Francie, Rakouska, Velké Británie, Řecka, Polska, Itálie, Slovenska, ale i mimo EU, z USA, Ruska a Ukrajiny.

Všechny hosty přivítala jménem České advokátní komory vedoucí odboru mezinárodních vztahů a jedna z iniciátorek JUDr. Eva Indruchová, která zároveň informovala i o nadcházejících akcích se zahraničním prvkem, které odbor mezinárodních vztahů ČAK aktuálně připravuje (viz níže). Následovala velmi živá a přátelská diskuse mezi účastníky a intenzivní networking.

„Nápad na uspořádání této akce se zrodil v minulém roce během konání uznávací zkoušky. Při rozhovorech s jednotlivými kandidáty jsme si uvědomily, že zahraniční advokáti registrovaní ČAK často nejsou v kontaktu s žádnými ze svých kolegů, což by velmi uvítali,“ uvedla druhá z realizátorek akce Ing. Lenka Matoušková, vedoucí odboru výchovy a vzdělávání.

Přítomní advokáti velmi ocenili, že mohli navázat nové vztahy a seznámit se jak s kolegy, kteří pocházejí ze stejné země, tak i s kolegy z jiných jurisdikcí.

 „Velmi oceňuji tuto iniciativu, neboť podobné akce s mezinárodním prvkem vždy přispívají jednak ke zlepšení vzájemných vztahů a také k otevření užitečných diskusí týkajících se mezinárodního a evropského práva. Působím v ČR od roku 2002, kdy jsem byl zapsán do seznamu ČAK, a je to poprvé, co se takováto akce uskutečnila. Proto bych chtěl velmi poděkovat za skvělý nápad,“ konstatoval jeden z účastníků, JUDr. Pantazopoulos z Řecka.

Je nesporné, že i díky takovýmto akcím je ČAK vnímána jako progresivní a otevřená instituce. „Máme proto radost, že na mezinárodní úrovni udáváme nový směr, neboť když jsem zjišťovala, zda i jiné národní advokátní komory pořádají obdobná setkání pro své zahraniční advokáty, jejich odpověď byla negativní. Jsme potěšeny jejich pochvalou i tím, že se naším nápadem budou inspirovat,“ doplnila JUDr. Indruchová.

JUDr. Indruchová a Ing. Matoušková

Zahraniční advokáti obdrželi na závěr od ČAK publikaci o historii české advokacie a jejich celkové ohlasy na společné setkání byly velmi pozitivní. Všichni se shodli na tom, že by si přáli, aby se z této iniciativy stala tradice. O zájmu a nadšení hostů během setkání svědčí i fakt, že doba trvání akce byla oproti plánu dvojnásobná.

Výběr mezinárodních akcí ČAK – SAVE THE DATE

Odbor mezinárodních vztahů aktuálně připravuje níže uvedené akce.
V případě zájmu prosím kontaktujte JUDr. Evu Indruchovou, vedoucí odboru: indruchova@cak.cz

  1. Seminář ERA – ZDARMA

Datum konání akce: 16-17. září 2019, Praha, palác Dunaj

ERA pořádá dvoudenní seminář na téma Legislativa EU v oblasti rovnosti žen a mužů. Seminář proběhne v anglickém a českém jazyce, tlumočení bude zajištěno po celou dobu akce. Účast na akci je zdarma. Součástí jsou rovněž obědy v oba dny a společná večeře první den. 

  1. Seminář s Asociací Masaryk – ZDARMA

Datum konání akce: 2. října 2019, Praha, palác Dunaj

Tradiční každoroční seminář s Asociací Masaryk, tentokrát na téma Ochrana práv na internetu: aktuální vývoj, se uskuteční v paláci Dunaj. Očekáváme mj. i zástupce francouzského a českého Úřadu pro ochranu osobních údajů. Seminář bude ve francouzském a českém jazyce, tlumočení bude zajištěno.

  1. Mezinárodní konference s Kalifornskou asociací advokátů – 3900 Kč

Datum konání akce: 17. – 19. října 2019, Praha, palác Dunaj

V říjnu 2019 se uskuteční mezinárodní konference s Kalifornskou asociací advokátů, jejíž pracovní část v podobě celodenní konference se bude konat v pátek 18. října 2019 v paláci Dunaj. Součástí této akce bude také bohatý společenský program, dvě večeře, oběd a projížďka lodí. Konference bude probíhat v anglickém jazyce.

  1. Německo-česko-slovenské advokátní fórum – ZDARMA

Datum konání akce: 8. – 9. listopadu 2019, Bayreuth

Bamberská advokátní komora ve spolupráci s Českou, Slovenskou a Saskou advokátní komorou pořádají ve dnech 8. – 9. listopadu 2019 tradiční Německo-česko-slovenské advokátní fórum. Letošní advokátní fórum nese název: „Advokátní povinnost mlčenlivosti“. Fórum bude probíhat v německém a českém jazyce, tlumočení bude zajištěno.

  1. John Marshall Law School – týdenní seminář o americkém právu – Zpoplatněno

Datum konání akce: 1.- 6. prosince 2019, Telč

John Marshall Law School z Chicaga a Česká advokátní komora pořádají tradiční týdenní seminář o americkém právu pro mladé advokáty a advokátní koncipienty. Cílem semináře je seznámit účastníky s praktickým fungováním amerického právního systému i podnikatelského prostředí, zároveň prohloubit znalosti a schopnosti týkající se řešení sporů, právního poradenství, managementu advokátních kanceláří. Za tímto účelem se dostaví prestižní přednášející z řad univerzitních profesorů, bývalých soudců a advokátů ze států Chicago a Illinois. Na závěr získá účastník certifikát o účasti. Přednášky probíhají v anglickém jazyce.

(red)

Foto: Mgr. Lenka Vojířová

Go to TOP