MF chce zjednodušit převod nepotřebných nemovitostí na obce

Ministerstvo financí chce zjednodušit převádění nepotřebného státního nemovitého majetku na obce a kraje, které o něj projeví zájem. Vypracovalo k tomu novelu  zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a některých dalších zákonů, kterou tento týden poslalo do vládního připomínkového řízení. Novela počítá také s možností převádění nemovitostí samospráv na stát, pokud je obce a kraje nebudou chtít.

 

Novela zákona zavádí povinnost informovat obce a kraje o tom, že v jejich katastru jsou nemovitosti, pro které stát už nemá využití a chce se jich zbavit. Dotčené samosprávy tak budou moci v předstihu dát najevo, zda o tento státní majetek stojí. Pokud to ve stanovené lhůtě neučiní, stát ho nabídne k prodeji jiným zájemcům.

Zákon rovněž přesně stanovuje, které pozemky bude stát na obce a kraje převádět bezúplatně. Jsou jimi například pozemky pod místními komunikacemi, pozemky určené ke zřízení nebo rozšíření hřbitovů, pozemky určené k veřejné zeleni v zástavbě nebo pozemky pod veřejně prospěšnými budovami, které jsou ve vlastnictví obce nebo kraje. I nadále bude možné převádět bezúplatně i jiné druhy nemovitostí, pokud to bude řádně zdůvodněno a bude to ve veřejném zájmu.

Podle důvodové zprávy k novele zákona Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedl v letech 2016 až 2022 na obce a kraje 24 090 nemovitostí. Z toho 20 693 nemovitostí převedl stát na samosprávu bezúplatně.

Podle letošní inventury státního majetku, o které ÚZSM informoval ve čtvrtek, mají státní úřady a instituce téměř 29 000 nepotřebných nemovitostí. Ministerstvo financí do března připraví vládě návrh dalšího nakládání s tímto majetkem. Předpokládá se jeho nabídka obcím a krajům, případně prodej.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

 

Go to TOP