Zajímá Vás právo duševního vlastnictví? Přijměte pozvání na konferenci

Patentový balíček Evropské komise či zápis ochranných známek pro výrobky a služby budou tématy jednodenní konference Aktuality v oblasti práva duševního vlastnictví, kterou pořádá Česká skupina Mezinárodní ligy pro soutěžní právo dne 9. listopadu 2023 v Praze. Vedle odborníků z Úřadu průmyslového vlastnictví ČR na akci vystoupí například také DDr. Karina E. Hellbert, LL.M., z vídeňské advokátní kanceláře Maybach Bechter Hellbert.

 

Konference

Aktuality v oblasti práva duševního vlastnictví

Termín: 9. listopadu 2023 od 9,30 hodin

Místo konání: Hotel Leonardo Praha, ul. Karoliny Světlé 27, Praha 1

 

Program

Správní žaloby vedené proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví – Mgr. Andrea Šprunglová, vedoucí právního oddělení, Úřad průmyslového vlastnictví ČR

Zápis ochranných známek pro široký okruh výrobků a služeb – Mgr. Petr Melichar, Úřad průmyslového vlastnictví ČR

Patentový balíček Evropské komise – Mgr. Petra Malečková, mezinárodní oddělení, Úřad průmyslového vlastnictví ČR

Dodatková ochranná osvědčení: téma léčivých přípravků v rámci patentového balíčku z pohledu EU (přednáška bude v anglickém jazyce) DDr. Karina E. Hellbert, LL.M, advokátka, Advokátní kancelář MAYBACH BECHTER HELLBERT, Vídeň, Rakousko

Shrnutí rezolucí přijatých na mezinárodní konferenci LIDC v Göthenburgu – JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D., LL.M., MBA, Katedra finančního managementu, Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.

 

Přihláška ZDE.

Účastnický poplatek

ČLENOVÉ LIDC pro přihlášky a platby obdržené do 20. 10. 2023 – 900 Kč, pro přihlášky a platby obdržené od 21. 10. 2023 – 1 000 Kč

NEČLENOVÉ LIDC pro přihlášky a platby obdržené do 20. 10.2023 – 1 800 Kč, pro přihlášky a platby obdržené od 21. 10.2023 – 2 000 Kč

Platbu poukažte na účet ČSOB 105896317/0300, do poznámky uveďte jméno účastníka.

(Česká skupina Ligy pro soutěžní právo IČO 63834413, nejsme plátci DPH)

 

Více informací ZDE a u Mgr. Jany Traplové, THK Legal s. r. o., Přístavní 531/24, Praha 7-Holešovice, tel. 266 772 100, e-mail: traplova@thk.cz

 

Redakce AD
Ilustrační foto: hotelleonardo.cz, Česká skupina Mezinárodní ligy pro soutěžní právo

Go to TOP