Představenstvo ČAK si zvolilo nové vedení na následující dva roky

V úterý 10. října 2023 proběhly v sídle České advokátní komory v Praze tajné volby vedení představenstva pro další dvouleté období ve smyslu čl. 7 odst. 2 organizačního řádu ČAK.

Předsedou České advokátní komory byl opětovně zvolen JUDr. Robert Němec, LL.M.

Místopředsedkyní ČAK, pověřenou dohledem nad činností pobočky ČAK v Brně, byla opětovně zvolena JUDr. Michala Plachká, LL.M.

Dalšími místopředsedy byli opětovně zvoleni (v abecedním pořadí):

JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., místopředseda pro mezinárodní vztahy ČAK.

JUDr. Monika Novotná, místopředsedkyně pro hospodářskou činnost ČAK.

Novým místopředsedou byl zvolen:

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., místopředseda pro vnější vztahy ČAK.

 

Před zahájením jednání představenstva na funkci místopředsedy představenstva ČAK pro vnější vztahy, jakož i členství v představenstvu Komory rezignoval JUDr. Petr Toman, LL.M., který měl v gesci oblast vnějších vztahů již v minulém funkčním období. Stál mimo jiné za mimořádně úspěšným projektem ČAK Advokáti proti totalitě a byl jedním z hlavních hybatelů zrození Advokátního deníku, a rovněž tím, kdo přispěl k úspěšnému rozvoji Bulletinu advokacie.

 

Na jeho místo v představenstvu usedne nově Mgr. Kamil Blažek, který byl dosud jeho náhradníkem.

 

Rozhovory s členy vedení i rozvržení jejich gescí vám přineseme v následujících dnech!

 

Znovuzvoleným i nově zvoleným funkcionářům ČAK přejeme hodně sil a úspěchů do další práce pro stavovskou organizaci!

 

Redakce AD

 

Go to TOP