Notářská komora ČR oslavila 30 let své existence

Celostátní Notářská konference, na které vedle vedení komory jako hosté vystoupili také zahraniční notáři z několika zemí, se při příležitosti 30. výročí obnovy svobodného notářství v České republice uskutečnila 5. října 2023. V Nové budově Národního muzea byla zastřešujícím tématem odborného programu konference „role notáře v nesporné justici“. Slavnostním večerem v historické budově NM následovala pak společenská část. Českou advokátní komoru reprezentovala její místopředsedkyně JUDr. Michala Plachká, LL.M.

V zemích východního bloku existovala tehdy státní notářství ve formě úřadu a notáři působili jako státní zaměstnanci. Právě před 30 lety byl přijat zákon upravující výkon notářství – notářský řád. Tím byla mj. zřízena Notářská komora České republiky, která sdružuje osm regionálních notářských komor, jejichž členy jsou jednotliví notáři. Při obnově svobodné notářské profese po pádu železné opony v ČR bylo velmi nápomocné sousední Rakousko.

„Rok 1993 je významný nejen pro Českou republiku, ale i pro notářskou profesi. S účinností notářského řádu byla v roce 1993 zřízena Notářská komora České republiky, jejímž prvním prezidentem byl zvolen JUDr. Martin Foukal. Začala se tak psát nová éra českého notářství jako svobodné profese. Toto pro nás velmi významné 30. výročí si připomínáme odbornou konferencí. Velice si vážím toho, že vystoupí řečníci z řad českých notářů a soudců, ale také zahraniční notáři a akademici,“ uvedl na úvod Mgr. Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR a otevřel program odborně nabitého konferenčního dne.

Počet notářských úřadů je podle něj stabilní, zatímco v roce 1995 jich bylo 434, o dvacet let později 450, letos jich je 439. „V ČR je nyní 439 notářských úřadů, jež jsou rovnoměrně rozmístěny po celé republice. Pokrytí republiky notářskými službami je zajištěné,“ uvedl. Složitá situace v určitých, zejména příhraničních regionech na západě a severu Čech podle něj působí, že jsou některé úřady hůře obsaditelné. Je to dáno mimo jiné velkým množstvím lidí v exekucích či insolvencích, čímž se komplikují tamní pozůstalostní řízení, nebo stěhováním společností z regionů do větších měst.

Jak připomněl, od 1. ledna 1993 bylo v ČR notářství obnoveno jako výkon svobodného povolání, a to na jeho tradičních historických základech, jako je například princip nestrannosti a nezávislosti.

Společně se zástupci českého notářství a zahraničními hosty vystoupili v rámci svých individuálních příspěvků i panelových diskusí také představitelé dalších profesí a oborů.

Svým příspěvkem obecenstvo zaujal zejména viceprezident NK ČR JUDr. Pavel Bernard, který shrnul 30 let českého notářství a připomněl tak přítomným historické, někdy už v paměti pozapomenuté, okamžiky. „Návrat českého notářství na světovou scénu začal přijetím Notářské komory ČR do Mezinárodní unie latinského notářství v roce 1994. Tím bylo potvrzeno, že obnovené české notářství splnilo principy uznávané celosvětově pro notářství v zemích s kontinentálním systémem práva. Na evropskou scénu vkročilo v roce 2004 s přijetím do Rady notářství Evropské unie (CNUE),“ uvedl.

Další část se věnovala problematice rodinného práva a ochraně zranitelných dospělých, nesporným rozvodům, ale i platebním rozkazům a výkonu nesporných pohledávek.

Své kulaté výročí pak notáři a pozvaní hosté oslavili při slavnostním programu a bohatých debatách o dalším vývoji svého poslání v prostorách historické budovy Národního muzea. Za Českou advokátní komoru se srdečné gratulace ujala její místopředsedkyně JUDr. Michala Plachká, LL.M.

 

Redakce AD

Foto: redakce AD

Go to TOP