Způsob zveřejňování informací v Úředním věstníku Evropské unie se změnil

Změna způsobu zveřejňování informací v Úředním věstníku Evropské unie: jakým způsobem je možné od 1. října 2023 nahlížet do informací týkajících se věcí zahájených před Soudním dvorem nebo Tribunálem nebo věcí, které tyto soudy ukončily?

 

Dne 1. října 2023 přešel Úřední věstník Evropské unie na zveřejňování po jednotlivých aktech. To znamená, že Úřední věstník již není seskupením aktů s obsahem na začátku. Namísto toho je každý akt zveřejněn jednotlivě jako autentický Úřední věstník ve formátu PDF. Ve snaze usnadnit nahlížení do těchto dokumentů jsou sdělení podle jednacích řádů Soudního dvora a Tribunálu i nadále uveřejňována společně podle stávajícího časového rozvrhu, a to v zásadě každé pondělí.

Do oznámení týkajících se věcí zahájených před Soudním dvorem nebo Tribunálem – anebo věcí, které tyto soudy ukončily – je možné nahlížet v den jejich zveřejnění na internetové stránce EUR-Lex prostřednictvím odkazu nacházejícího se přímo na úvodní stránce. Jsou dostupná i prostřednictvím vyhledávače, který umožňuje přístup ke dříve zveřejněným aktům, a to pro příslušné datum a řadu. Funkce systému EUR-Lex umožňuje i filtrování výsledků, aby se zobrazovaly pouze akty odpovídající určitým soudním řízením.

Na přehled těchto novinek se lze podívat na videu, které připravil Úřad pro publikace: Discover the new Official Journal of the European Union, act by act! – YouTube. Z technických důvodů se 2. října 2023 nebude provádět žádné zveřejňování. Zveřejnění prvních oznámení o věcech zahájených před Soudním dvorem nebo Tribunálem a prvních oznámení týkajících se rozhodnutí, kterými se řízení končí, je naplánováno na pondělí 9. října 2023.

 

Zdroj: SDEU
Foto: curia.europa.eu 

Go to TOP