PF UP Olomouc zve na celou řadu zajímavých online seminářů

Na věcnou novelu nového stavebního zákonu, novelu zákoníku práce, společné jmění manželů v judikatuře Nejvyššího soudu, ale také například na ochranu oznamovatelů se zaměřují webináře (a jeden seminář), které na začátek podzimu připravila Právnická fakulta UP Olomouc. První z nich se koná již za pár dnů, 6. října, takže neváhejte a rychle se přihlaste.

 

Webinář

SLUŽEBNOSTI V JUDIKATUŘE NEJVYŠŠÍHO SOUDU

Termín: 6. října 2023 (od 9:00 do 12:30 hod)

Místo konání: online přes MS TEAMS (odkaz bude zaslán přihlášeným jeden den před konáním webináře na e-mail).

Přednášející: doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., docent na Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP; vědecký pracovník oddělení soukromého práva Ústavu státu a práva AV ČR; člen pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády; lektor Justiční akademie ČR a Justičné akadémie SR; člen Sekce pro právo soukromé ČAK; hlavní redaktor a spoluautor nejrozsáhlejšího komentáře k občanskému zákoníku; v letech 2007-2013 člen kodifikační komise MSp pro přípravu nového občanského zákoníku; člen komise pro rekodifikaci soukromého práva na Slovensku

Cíl webináře: Cílem webináře je seznámit posluchače s vybranou aktuální judikaturou Nejvyššího soudu, popř. Ústavního soudu k různým aspektům společného jmění manželů, a to jak z oblasti hmotného, tak i procesního práva. Každé rozhodnutí bude okomentováno lektorem. Na závěr webináře se počítá s diskusí, resp. zodpovězením otázek ze strany posluchačů.

 Obsah webináře:

 • základní principy služebností
 • zřízení a vznik služebností
 • obsah a rozsah služebností
 • nezbytná cesta
 • některé další aspekty služebností
 • zánik služebností

Cena: 2 700 Kč včetně DPH

Absolventi UP, registrovaní v Klubu absolventů UP, mají slevu ve výši 20%. Informace o dalších benefitech naleznete zde.

Registraci do Klubu absolventů UP můžete provést zde.

 

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 3. října 2023

Přihlašovat se můžete ZDE

 

Webinář

VĚCNÁ NOVELA NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA

Termín: 13. října 2023 (od 9:00 do 14:00 hod)

Místo konání: online přes MS TEAMS (odkaz bude zaslán přihlášeným jeden den před konáním webináře na e-mail).

Přednášející: JUDr. Aleš Mácha, Ph.D., odborný asistent na Katedře správního práva a finančního práva PF UP, působí rovněž jako vrchní ministerský rada odboru Legislativně právního Ministerstva pro místní rozvoj. Od počátku se podílel na přípravě nového stavebního zákona (zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon), zejména po stránce právní a legislativní. S novým stavebním zákonem „prošel“ celý jeho proces od přípravy věcného záměru, přes přípravu paragrafového znění po projednání ve výborech PS a Senátu Parlamentu České republiky. Od počátku stojí také u věcné novely nového stavebního zákona. Je také členem rozkladové komise ministra pro místní rozvoj pro stavební právo a členem Pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I – Komise pro správní právo č. 2.

Cíle webináře:

 • seznámit účastníky s důvody přijetí věcné novely nového stavebního zákona (152/2023 Sb.)
 • seznámení se změnami, které věcná novela nového stavebního zákona přináší
 • představení souvisejících změn právních předpisů

Cena: 1 950 Kč včetně DPH

Absolventi UP, registrovaní v Klubu absolventů UP, mají slevu ve výši 20%. Informace o dalších benefitech naleznete zde.

Registraci do Klubu absolventů UP můžete provést zde.

 

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 10. října 2023

Přihlašovat se můžete ZDE

 

Webinář

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

Termín: 24. října 2023 (od 9:00 do 12:30 hod)

Místo konání: online přes MS TEAMS (odkaz bude zaslán přihlášeným jeden den před konáním webináře na e-mail)

Přednášející: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D., odborný asistent a garant oboru pracovního práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP. Působí jako lektor pro pořadatele vědeckých seminářů, pravidelně publikuje v českých a zahraničních vědeckých časopisech, účastní se národních a mezinárodních vědeckých projektů, je jedním ze spoluautorů prestižního komentáře k občanskému zákoníku.

Cíl webináře: Novela zákoníku práce zapracovává požadavky plynoucí ze směrnic EU a reaguje na potřeby praxe. Cílem webináře je seznámit posluchače s připravovanými změnami prostřednictvím prakticky orientovaného webináře.

Obsah webináře:

 • seznámení s obsahem směrnic, jejich cíli a transpozičními požadavky
 • změny v informační povinnosti zaměstnavatele
 • praktické aspekty sladění pracovního a rodinného života
 • překážky v práci, flexibilita a její projevy, judikatura
 • změny v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • navýšení práv „dohodářů“, výpočet dovolené
 • nová právní úprava práce na dálku (home-office)
 • náklady, bezpečnost

Cena: 1 950 Kč včetně DPH

Absolventi UP, registrovaní v Klubu absolventů UP, mají slevu ve výši 20%. Informace o dalších benefitech naleznete zde.

Registraci do Klubu absolventů UP můžete provést zde.

 

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 19. října 2023

Přihlašovat se můžete ZDE

 

Seminář

VĚCNÁ NOVELA NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA

 Termín: 27. října 2023 (od 9:00 do 14:30 hod)

 Místo konání: Právnická fakulta UP v Olomouci, 17. listopadu 8, budova B, Malý sál II

Přednášející: JUDr. Aleš Mácha, Ph.D., odborný asistent na Katedře správního práva a finančního práva PF UP.

Cíle webináře:

 • seznámit účastníky s důvody přijetí věcné novely nového stavebního zákona (152/2023 Sb.)
 • seznámení se změnami, které věcná novela nového stavebního zákona přináší
 • představení souvisejících změn právních předpisů

Cena: 1 950 Kč včetně DPH

Absolventi UP, registrovaní v Klubu absolventů UP, mají slevu ve výši 20%. Informace o dalších benefitech naleznete zde.

Registraci do Klubu absolventů UP můžete provést zde.

 

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 24. října 2023

Přihlašovat se můžete ZDE

 

Webinář

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ V JUDIKATUŘE NEJVYŠŠÍHO SOUDU

Termín: 10. listopadu 2023 (od 9:00 do 12:30 hod)

Místo konání: online přes MS TEAMS (odkaz bude zaslán přihlášeným jeden den před konáním webináře na e-mail).

Přednášející: doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., docent na Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP

Cíl webináře: Cílem webináře je seznámit posluchače s vybranou aktuální judikaturou Nejvyššího soudu, popř. Ústavního soudu k různým aspektům společného jmění manželů, a to jak z oblasti hmotného, tak i procesního práva. Každé rozhodnutí bude okomentováno lektorem. Na závěr webináře se počítá s diskusí, resp. zodpovězením otázek ze strany posluchačů.

 Obsah webináře:

 • vznik SJM, rozsah SJM
 • modifikace SJM
 • správa SJM
 • odpovědnost za dluhy
 • zrušení a vypořádání SJM

Cena: 2 700 Kč včetně DPH

Absolventi UP, registrovaní v Klubu absolventů UP, mají slevu ve výši 20%. Informace o dalších benefitech naleznete zde.

Registraci do Klubu absolventů UP můžete provést zde.

 

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 7. listopadu 2023

Přihlašovat se můžete ZDE

 

Webinář

OCHRANA OZNAMOVATELŮ PRAKTICKY

Termín: 24. listopadu 2023 (od 9:00 do 12:30 hod)

Místo konání: On-line přes MS TEAMS (odkaz bude zaslán přihlášeným den před konáním webináře na e-mail).

Přednášející: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D., odborný asistent a garant oboru pracovního práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP.

Cíl webináře: Webinář je věnován právní úpravě ochrany oznamovatelů z pohledu praxe. Od 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowerů). Posluchači budou seznámeni s nutnými kroky, které musí provést povinné subjekty v souvislosti s vytvořením oznamovacích kanálů, jež musí zavést do 15. 12. 2023. Detailně bude rozebrán proces implementace, výběr řešitele oznámení, včetně procesů souvisejících s vyřízením přijatých oznámení.

Obsah webináře:

 • kdo jsou povinné subjekty a jaké jsou jejich povinnosti
 • implementace oznamovacích systémů
 • výběr řešitele oznámení a smluvní úprava jeho vztahu k povinnému subjektu
 • změny vnitřních předpisů
 • jak je chráněn oznamovatel
 • kontrola povinných subjektů, přestupky

Cena: 1 950 Kč včetně DPH

Absolventi UP, registrovaní v Klubu absolventů UP, mají slevu ve výši 20%. Informace o dalších benefitech naleznete zde.

Registraci do Klubu absolventů UP můžete provést zde.

 

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 21. listopadu 2023

Přihlašovat se můžete ZDE

 

Informace o dalších kurzech určených pro odbornou veřejnost naleznete ZDE.

 

 

Další informace o těchto i dalších webinářích PF UP Olomouc získáte u Mgr. Michaely Šrámkové, Právnická fakulta UP v Olomouci, Oddělení komunikace a vnějších vztahů, michaela.sramkova@upol.cz.

 

 

Redakce AD, PF UP Olomouc
Foto: PF UP Olomouc

Go to TOP