Zpráva ČAK pro absolventy právnických fakult o zápisu do seznamu koncipientů

Koronavirus letos komplikoval a komplikuje život všem a všude. I absolventům magisterského studia v oboru právo z některé z právnických fakult vysoké školy v České republice, kteří se chtějí stát advokátními koncipienty. Pro zápis do příslušného seznamu vedeného Českou advokátní komorou totiž potřebují mj. vysokoškolský diplom a dodatek k němu. V současné době ale není v jejich možnostech tyto listiny kvůli organizačním potížím fakult a univerzit získat.

Některé právnické fakulty totiž skutečně nestíhají buď vydávat diplomy (a to i z důvodu nedostatku ručního papíru, z něhož jsou diplomy vyráběny), jiné pro změnu nestíhají organizovat promoce, a protože jedno s druhým souvisí, absolventi mají vážný problém…

Co si tedy mají počít ti, kteří dokončili či dokončí svá právnická studia v období od 1. ledna do 31. října 2020 a z důvodů na straně příslušné univerzity či fakulty neobdrží v tomto období doklad o ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu, jímž je dle § 55 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu? Mají vůbec nějakou šanci nechat se zapsat?

Ano! Česká advokátní komora za těchto okolností přistoupila k výjimečnému vstřícnému gestu a umožní letošním absolventům zápis do seznamu advokátních koncipientů, za předpokladu, že splní další podmínky stanovené v § 37 odst. 1 zákona o advokacii, pokud České advokátní komoře předloží alespoň:
 

  • potvrzení příslušné právnické fakulty, z něhož bude patrné, že tento žadatel o zápis řádně ukončil výše uvedené studium a má stanoven termín promoce na den předcházející 31. říjnu 2020,
    přičemž z organizačních důvodů mu v současné době nemůže být předán vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu ve smyslu § 55 odst. 2 zákona o vysokých školách.
  • čestné prohlášení, že diplom a dodatek k diplomu předloží do 7 dnů po jeho obdržení.

Netřeba snad zdůrazňovat, že takto zapsaný advokátní koncipient je povinen diplom a dodatek k diplomu bez další výzvy České advokátní komoře v uvedené lhůtě předložit.


Redakce AD
Foto: Pixabay

 

Go to TOP