Czech Startup Documentation: Vzorová investiční dokumentace je hotová

Startupy, které hledají investory nebo rozšiřují svou působnost, mají nyní k dispozici zdarma vzorovou investiční dokumentaci, která jim usnadní a urychlí proces získání prostředků od investorů. Dokumentaci vytvořila iniciativa Czech Startup Documentation, do které se zapojilo 19 předních advokátních kanceláří.

 

Cílem iniciativy bylo vytvořit soubor dokumentů, které pokrývají základní fáze a aspekty venture kapitálových investic do startupů. Dokumenty jsou založeny na mezinárodních standardech a reflektují českou legislativu a tržní praxi. Díky tomu se strany budou moci více věnovat obchodní stránce věci a méně právním záležitostem.

„Vzorová investiční dokumentace je výsledkem spolupráce a odborných znalostí předních advokátních kanceláří, které mají zkušenosti s právním poradenstvím pro startupy i velké investory. Jejich cílem bylo vytvořit dokumenty, které budou srozumitelné, vyvážené a efektivní,“ říká Zuzana Picková, výkonná ředitelka Czech Private Equity & Venture Capital Association.

 

 

Iniciativa je brána jako živý projekt. Do budoucna se plánuje dokumentaci pravidelně aktualizovat, ať již na základě zkušeností z praxe, zpětné vazby z trhu nebo změny legislativy. V plánu je také rozšířit seznam o další dokumenty, se kterými je možné se v rámci venture kapitálových investic setkat.

Vzorová investiční dokumentace je k dispozici zdarma na webových stránkách projektu https://czechstartupdocs.com/. Zde je také možné najít více informací o iniciativě, včetně seznamu advokátních kanceláří, které se do přípravy vzorové dokumentace zapojily.

Více informací získáte na adrese lucie.ottinger@eldison.com

 

Zapojené kanceláře

 

Mgr. Barbora Klimešová, AK Bříza & Trubač (kancelář zapojená do projektu)
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP