Ministr spravedlnosti Pavel Blažek přijal pozvání na jednání představenstva ČAK

Na svém zasedání dne 12. září 2023 přivítalo představenstvo České advokátní komory delegaci Ministerstva spravedlnosti pod vedením ministra JUDr. Pavla Blažka, Ph.D. V podnětné diskusi pak zástupci Komory probrali s ministrem a jeho náměstky Mgr. Karlem Dvořákem, Mgr. Antonínem Stanislavem, Ph.D., a Ing. Bc. Radomírem Daňhelem, MBA, LL.M., aktuální otázky týkající se především novely zákona o advokacii, advokátního tarifu a novely trestního řádu, jakož i výběr ústavních soudců prezidentem republiky.

„Svou dnešní účast na vašem jednání vnímám jako bilanční návštěvu,“ řekl na úvod jednání ministr Blažek. Zmínil také svou poslední schůzku se zástupci ČAK v lednu tohoto roku. Následně zdůraznil některé body, které by chtěl na půdě Komory probrat – jedním z nich byl konsolidační balíček, dalším pak proces jmenování ústavních soudců či advokátní Etický kodex.

„Já osobně mám na dnešní program připravena tři velká témata,“ zahájil své vystoupení předseda představenstva ČAK JUDr. Robert Němec, LLM. „Je to novela zákona o advokacii, dále advokátní tarif a novela trestního řádu.“

Těmto předpisům a aktuálnímu stavu jejich projednávání v legislativním procesu se pak přítomní věnovali v průběhu takřka hodinového jednání. V rámci diskuse informoval náměstek Stanislav o tom, že se v současné době vypořádávají připomínky k zákonu o advokacii a pokračují práce na nové pracovní verzi tarifu. Na tomto místě reagoval Robert Němec sdělením, že nová čísla, která má Komora k dispozici, ukazují, že se snižuje počet koncipientů a současně se v regionech snižuje počet advokátů, kteří jsou ochotni zastupovat ex offo.

V další části setkání se hovořilo o rekodifikaci celého trestního práva – zde náměstek Antonín Stanislav vystoupil s iniciativou na svolání pracovního jednání s ČAK. V neposlední řadě se probíraly i otázky týkající se zákona o preventivní restrukturalizaci, oddlužení a insolvenčního řízení, nesporných rozvodů a valorizace a efektivity vymáhání výživného.

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

Go to TOP