I před výhrady podepsal prezident Pavel novelu zákona o důchodovém pojištění

Prezident Petr Pavel i přes výhrady podepsal v pátek 1. září 2023 vládní novelu zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, která mimo jiné

Prezident Petr Pavel i přes výhrady podepsal v pátek 1. září 2023 vládní novelu zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, která mimo jiné zpřísňuje pravidla předčasných důchodů a upravuje řádné lednové valorizace penzí. O podpisu zákona informovala Kancelář prezidenta republiky.

 

Senát předlohu novely schválil 23. srpna, s tím, že by měla platit již od pátku 1. září. Ve čtvrtek 31. srpna však mluvčí prezidenta republiky oznámila, že Petr Pavel předpis zatím nepodepíše. Dnes, 1. září 2023, však Kancelář prezidenta republiky zveřejnila informaci, že prezident k novele svůj podpis připojil. Svým krokem však prezident účinnost zákona odložil.

Vládní novela přinese zpřísnění pravidel týkajících se předčasných důchodů či zpomalení řádné lednové valorizace penzí. Stávající mimořádné valorizace při vyšším růstu cen má nahradit dočasný přídavek.

 

Ve svém vyjádření k podpisu novely zákona prezident Petr Pavel mimo jiné uvedl:

Novela zákona o důchodovém pojištění obsahuje řadu potřebných kroků a je třeba ocenit vůli a ochotu nastalé problémy důchodového systému řešit. Je nutné, byť politicky nepopulární, snížit váhu reálných mezd ve standardní valorizaci důchodů, … stejně tak je potřeba průběžně upravovat podmínky pro odchody do předčasných důchodů. Těchto cílů lze dosáhnout pouze odpovídajícím způsobem a z tohoto hlediska shledávám v předložené novele zákona o důchodovém pojištění tyto nedostatky:  

Novela upravuje mimořádné valorizace důchodů způsobem, který by v případě dalšího inflačního výkyvu vedl k fiskálně nákladnějšímu řešení, než je dnešní a přitom nevyhovující režim, což vyplývá i ze samotné důvodové zprávy. Paradoxně to vede ke konfliktu se základním cílem vlády, tj. dosažení pokroku na poli fiskální konsolidace. Úkolem by mělo být nalézt takový postup pro mimořádné valorizace důchodů, který v období nadměrné inflace zvýší důchody obdobným tempem, jakým rostou příjmy ostatním spoluobčanům, přičemž realizace mimořádné valorizace nebude vyžadovat korektiv v podobě speciálních ad hoc zákonů. 

U předčasných důchodů je problematická náhlost zkrácení doby nejdřívějšího možného odchodu do předčasného důchodu z 5 na 3 roky před standardním důchodovým věkem. V kombinaci s extrémně krátkým (de facto nulovým) rozdílem mezi termínem platnosti a účinnosti novely zákona může tento postup zakládat v inkriminované části populace nadměrnou nerovnost v přístupu k institutu předčasných důchodů. Nadto existuje nemalé riziko, že návrh nevalorizovat procentní výměru u nově přiznaných předčasných důchodů do doby, než důchodce dosáhne standardního důchodového věku, povede k nezamýšleným negativním sociálním efektům, zejména pokud by ekonomika opět čelila vyšší inflaci. Potřebné zpřísnění podmínek v oblasti předčasných důchodů by mělo být provedeno způsobem, který bude udržitelný i v nepříznivých inflačních scénářích a nebude náhle a zásadně měnit pravidla pro občany, kteří již dle stávající legislativy potenciální nárok na předčasný důchod mají. … Protože předloha jako celek jde dle mého názoru správným směrem, rozhodl jsem se pro podpis zákona“.

 

Úpravy důchodů představují první část celkové reformy a mají podle vlády přispět k dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému a ke snižování zadlužení státu. Mají také zabránit opakování situace s vlnou odchodů do předčasného důchodu z loňského roku a celkově snížit motivaci k využívání tohoto druhu penze.

 

Zdroj: hrad.cz, redakce AD
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP