Zapojte se do přípravy Národního hodnocení rizik financování proliferace

V souladu s mezinárodními standardy FATF (The Financial Action Task Force) je Česká republika povinna zpracovat Národní hodnocení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a také Národní hodnocení rizik financování proliferace – šíření zbraní hromadného ničení. Právě výrobci a vývozci vojenského materiálu a zboží dvojího užití jsou při realizaci zahraničních obchodů těmto rizikům nejvíce vystaveni. Součástí přípravy Národního hodnocení rizik v oblasti proliferace je rovněž zjištění, zda a nakolik jsou těmto rizikům vystaveny další povinné osoby, včetně advokátů.

 

Vzhledem k tomu, že Finanční analytický úřad (FAÚ) zahájil proces přípravy Národního hodnocení rizik, požádal i Českou advokátní komoru, resp. jejím prostřednictvím advokáty a advokátky o součinnost, konkrétně poskytnutí vstupů do části Národního hodnocení rizik týkající se proliferace. Česká advokátní komora vyhověla žádosti FAÚ a oslovuje advokátní veřejnost se žádostí o spolupráci – vyplnění přiloženého dotazníku.

Hlavním cílem ČAK je zde pro tvorbu národního hodnocení  připravit reálné podklady podle potřeb praxe tak, aby výsledkem celého procesu byl popis reálného stavu, reálných rizik a rovněž adekvátních nástrojů hodnocení a posouzení těchto rizik, a to především tak, aby jediným reálným výstupem FAÚ nebyl požadavek na zpřísnění zákonného režimu (to by se mohlo stát v případě, že by bylo pracováno pouze s údaji oslovených orgánů veřejné moci bez konkrétních znalostí advokátní práce), ale především rozšíření informací o těchto rizicích mezi advokáty a jejich edukace.

 

DOTAZNÍK

Vyplněný dotazník zašlete na adresu: aml@cak.cz.

 

Pověřený pracovník Komory vyplněné dotazníky ve zcela anonymizované podobě (tj. obsahující pouze anonymizované obsahy odpovědí) poskytne až následně v jediném souboru FAÚ. Komora garantuje, že zdrojová data od jednotlivých advokátů budou neprodleně po odeslání souborného vstupu FAÚ smazána. Následně dohledat respondenta, který dotazník vyplnil a informace o tom, jak dotazník vyplnil, nebude možné.

Pokud se rozhodnete zapojit se, žádáme o zaslání vyplněných dotazníků do 15. září 2023.

 

Děkujeme za spolupráci!

 

Redakce AD
Ilustrační foto: canva.com

 

 

Go to TOP