Zákon týkající se předcházení úpadku podniků senátoři schválili

Pomoci podnikatelům v přechodných finančních potížích odvrátit úpadek má zákon o preventivní restrukturalizaci, který dne 23. srpna schválil Senát. Souhlasil i s navazující novelou zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů. Oba předpisy nyní dostane k podpisu prezident Petr Pavel.

 

Principem preventivní restrukturalizace bude dohoda podnikatele s jeho klíčovými věřiteli při zachování provozu podniku. Preventivní restrukturalizací bude postup směřující k předejití úpadku a zachování nebo obnově provozuschopnosti obchodního závodu. Ozdravení má podnikatel dosáhnout zejména prostřednictvím vyjednávání s věřiteli nad restrukturalizačním plánem. Věřitele si vybere sám. Takzvaným nedotčeným věřitelům, které neosloví, třeba proto, že jejich pohledávky jsou relativně málo významné, však zůstanou zachována všechna jejich práva.

Preventivní restrukturalizaci zahájí podnikatel tím, že zašle výzvu vybraným věřitelům. Současně s tím jim zašle i takzvaný sanační projekt, aby o něm spolu jednali. Proti insolvenčnímu řízení bude možné zapojit do preventivní restrukturalizace jen vybrané klíčové věřitele, které podnikatel osloví. Pohledávky ostatních bude podnikatel výhledově řádně řešit ve lhůtách splatnosti. Rozdíl od insolvenčního řízení spočívá také v tom, že soud nebude informace o restrukturalizaci uveřejňovat, a to kvůli maximálnímu omezení dopadů negativní publicity.

Poslanecká sněmovna zpřesnila ve vládní předloze postup přípravy preventivní restrukturalizace nebo vymezení nedotčených stran. Odstranila možné výkladové nejasnosti a opravila chyby i nepřesnosti v odkazech. Předlohy vycházejí z evropské směrnice, jejíž začlenění do českého právního řádu má zatím zhruba roční zpoždění. Česko už čelí v této věci řízení o porušení povinnosti.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP