Konference o patchworkových rodinách se koná v říjnu ve Valdštejnském paláci

SENÁT PČR, PODVÝBOR PRO RODINU VÝBORU PRO SOCIÁLNÍ POLITIKU ZVE NA KONFERENCI

Patchworkové rodiny – trendy a souvislosti aneb patchwork

SENÁT PČR, PODVÝBOR PRO RODINU VÝBORU PRO SOCIÁLNÍ POLITIKU ZVE NA KONFERENCI

Patchworkové rodiny – trendy a souvislosti aneb patchwork jako zesilovač dobrého i zlého

 

Kdy a kde: v úterý 17. října 2023 od 10:00 do 14:00 hodin v Zaháňském salonku Valdštejnského paláce

 

Program:

10:00-10:10
JUDr. Daniela Kovářová, senátorka P ČR: Úvodní slovo a moderování

10:10-10:15
MUDr. Jitka Chalánková, senátorka a předsedkyně Podvýboru pro rodinu

10:15-10:35
Mgr. Alicja Leix, Ph.D., psycholožka: Patchworková rodina jako zatěžkávací zkouška rodičovské zralosti

10:35-10:55
JUDr. Pavel Kotrady, předseda Okresního soudu Vsetín: Opatrovnické soudnictví a patchworkové rodiny

10:55-11:15
Mgr. et Mgr. Pavel Rataj, párový terapeut, Institut párové terapie INPAT: Partnerství v patchworkových rodinách a párové problémy

11:15-11:35
Doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, psycholožka, Jihočeská Univerzita, České Budějovice: Děti biologické, vlastní a cizí

11:35-11:45
Diskuse

11:45-12:15
Přestávka s občerstvením

12:15-12:35
PhDr. Mgr. Leona Hozová, Ph.D., MBA, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí: Parentifikace u dětí z rekonstutiovaných rodin (závěry z výzkumu).

12:35-12:55
Mgr. Jana Paloncyová, vedoucí oddělení rodinné politiky, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí: Patchworkové a tradiční rodiny (výsledky srovnávací studie)

12:55-13:15
JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., proděkanka Právnické fakulty UP Olomouc: Potřebujeme novou legislativu pro patchworky?

13:15-13:35
JUDr. IClic. Ronald Němec, Ph.D., advokát: Moderní a patchworkové rodiny pohledem církevního práva

13:35-13:55
Ing. Veronika Mindlová, daňová poradkyně: Zvláštnosti ekonomiky patchworkové rodiny

13:55-14:10
Diskuse

14:10-14,15
Shrnutí a závěr

 

Organizační informace:

Vstup: přes recepci C1, Valdštejnská ulice, OP nutný. S ohledem na omezený počet míst je nutná předchozí rezervace na email: vicarik@senat.cz nejpozději do 10. října 2023 nebo do naplnění kapacity (50 osob).

Podrobnější informace a dotazy: Kateřina Vicari, telefon 731 124 393.

Konference je nahrávána. Po skončení bude vydán sborník s příspěvky, vystupující jsou žádáni, aby do 5 dnů po konání konference dodali svá vystoupení písemně

 

MUDr. Jitka Chalánková, předseda výboru, JUDr. Daniela Kovářová, garant semináře
Senát PČR
Foto: canva.com

Go to TOP