Odborníci z Masarykovy univerzity v Brně zkoumají pojem „veřejný pořádek“

Využití metod sociální reprezentace v analýze právních konceptů je projekt týmu odborníků Masarykovy univerzity v Brně podpořený Grantovou agenturou České republiky. V současné době výzkum pokračuje sběrem dat k pojmu „veřejný pořádek“. Zapojit se můžete i Vy, a to vyplněním krátkého online dotazníku.

 

Interdisciplinární tým Masarykovy univerzity v Brně, jehož členy jsou právní vědci i psychologové, se aktuálně zabývá zkoumáním tzv. sociálních reprezentací právních pojmů a fenoménů. Jedním z pojmů, které odborníky zajímají, je „veřejný pořádek“.

K tomuto pojmu již byla – prostřednictvím rozhovorů s osobami s právním vzděláním – provedena kvalitativní pilotní studie a v jejím rámci bylo identifikováno několik základních témat. Studie byla publikovaná jako součást knihy Veřejný pořádek, důstojnost soudce a judikatura: Tři studie využití přístupu sociálních reprezentací v analýze právních pojmů (viz ZDE).

V současné době probíhá další fáze sběru dat k tomuto pojmu. Členové týmu budou velice rádi, věnujete-li jim pár minut svého času a vyplníte krátký dotazník.

„S ohledem na to, co naznačila kvalitativní pilotní studie, zkoumáme provázání vnímání pojmu veřejný pořádek s hodnotovými postoji respondentů,“ přibližuje tuto fázi projektu jeho hlavní řešitelka JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D., z Katedry právní teorie Masarykovy univerzity. „Proto se v dotazníku ptáme i na ně. Respondenti by se ale neměli nechat vyvést z míry více či méně vágními otázkami – v jejich případě nejsou zkoumány přesné představy ohledně daného tématu, ale projevy různých nepozorovatelných proměnných.“

Položky, které na zkoumání těchto proměnných cílí, jsou převzaty z již existujících mezinárodně uznávaných nástrojů a škál pro zkoumání politických a sociálních hodnotových postojů, které umějí pracovat se záměrně otevřenými formulacemi odpovědí. Jsou vyvíjeny a testovány na různých populacích, aby byly srovnatelné napříč různými jazykovými verzemi.

Studie je samozřejmě zcela anonymní a neumožňuje propojit odpovědi s konkrétním respondentem.

Pokud byste měli k výzkumu jakékoli dotazy, velmi rádi Vám je zodpoví na adrese social.representations@law.muni.cz.

 

Redakce AD, Právnická fakulta Masarykova univerzity v Brně
Foto: canva.com a PF MU v Brně

Go to TOP